Publikasjon

Tittel Kiterne på Hardangervidda
Undertittel
Forfattere Fossgard , K., Gundersen, V. & Strand, O.
År 2012
Kilde Villreinen 2012: 38-41.
ISBN, ISSN

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no