Publikasjon

Tittel Friluftslivets plass i naturmangfoldloven
Undertittel
Forfattere Skår, M., Gundersen, V. & Figari, H.
År 2012
Kilde 1-2012: 1-23.
ISBN, ISSN 1502-3532
Referat

Naturmangfoldloven er en ny og overordnet lov i norsk naturforvaltning som i sin formålsparagraf vektlegger vern av naturens biomangfold gjennom bærekraftig bruk og vern. I et bruk-vern perspektiv spør vi hvilket potensial områdevern etter naturmangfoldloven har, og kan ha, for å fremme friluftslivsinteresser.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no