Publikasjon

Tittel Rovviltforvaltningen i et planteoretisk perspektiv
Undertittel
Forfattere Fangel, K. & Gundersen, V.
År In press 2012
Kilde 1-2012: 1-23.
ISBN, ISSN 1502-3532
Referat

Rovviltforvaltningen har som mål å bevare levedyktige bestander av bjørn, ulv, gaupe og jerv, samtidig som de negative konsekvensene reduseres. Med utgangspunkt i planteori beskriver vi hvordan rovviltforvaltningen har gått i retning av å bli mer desentralisert, prosessorientert og inkluderende, og vi diskuterer hvordan dette samsvarer med viktige elementer i den kommunikative planteorien.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no