Publikasjon

Tittel Preferanser for barskoglandskap i Norge
Undertittel
Forfattere Gundersen, V., Aasetre , J. & Andersen, O.
År In press 2012
Kilde 1-2012: 1-20.
ISBN, ISSN 1502-3532
Referat

I ”lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner” åpnes det opp for vern av skog for friluftsliv og naturopplevelse. Det er i forarbeidene til loven spesifisert at skogene skal ha et urørt preg, være spennende og trolsk, og tilby stillhet og fravær av støy. Denne artikkelen undersøker hvilke preferanser befolkningen har for urørte skoger og ser disse i sammenheng med skog preget av tilrettelegging og skogbruk.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no