Publikasjon

Tittel Outdoor recreation research: different approaches, different values?
Undertittel
Forfattere Aasetre , J. & Gundersen, V.
År 2012
Kilde Norwegian Journal of Geography 66(4): 193-203.
ISBN, ISSN 0029-1951

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no