Publikasjon

Tittel Fotohistorie. Landskapsbilder og natursyn
Undertittel
Forfattere Gundersen, V. & Dervo, B.K.
År 2012
Kilde Natur & Foto 3-2012: 58-59.
ISBN, ISSN

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no