Publikasjon

Tittel Renewable energy respecting nature
Undertittel A synthesis of knowledge on environmental impacts of renewable energy financed by the Research Council of Norway
Forfattere May, R., Bevanger, K., Van Dijk, J., Petrin, Z. & Brende, H.
År 2012
Kilde NINA Rapport 874: 53 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2469-7
Oppdragsgiver Research Council of Norway.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no

NINA intro
NINA
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema