Publikasjon

Tittel Hjortens arealbruk og skala i forvaltningen
Undertittel
Forfattere Meisingset , E., Mysterud , A., Loe , L.E. & Veiberg, V.
År 2012
Kilde Hjorteviltet 2012: 46-54.
ISBN, ISSN 1502-3729

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no