Publikasjon

Tittel Forvaltningsverktøy
Undertittel
Forfattere Bjørneraas , K., Solberg, E.J. & Veiberg, V.
År 2012
Kilde p. 204-218. Akademika, Oslo.
ISBN, ISSN 978-82-3210038-5

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no