Publikasjon

Tittel Rovviltkonflikter i noen europeiske land
Undertittel Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding
Forfattere Svarstad, H.
År 2003
Kilde NINA Fagrapport (68): 29 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1367-2 0805-469X
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no