Publikasjon

Tittel Krepsdyr i 12 kransalgesjøer på Hadeland (Lunner og Gran kommuner, Oppland fylke) langs en trofi-gradient
Undertittel
Forfattere Walseng, B., Brandrud, T.E., Gausemel , G., Lierhagen, S. & Tufto , A.
År 2002
Kilde NINA Fagrapport 057: 46pp.
ISBN, ISSN 82-426-1325-7 0805-469

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no