Publikasjon

Tittel Exposure of black-legged kittiwakes to Lyme disease spirochetes: dynamics of the immune status of adult hosts and effects on their survival
Undertittel
Forfattere Chambert , T., Staszewski , V., Lobato , E., Choquet , R., Carrie , C., McCoy , K.D., Tveraa, T. & Boulinier , T.
År 2012
Kilde Journal of Animal Ecology 81: 986–995.
ISBN, ISSN 0021-8790

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no