Publikasjon

Tittel Folkepark eller villmark
Undertittel Kronikk i Gudbrandsdølen Dagningen 11. oktober 2012
Forfattere Kaltenborn, B.P., Gundersen, V. & Skurdal, J.
År 2012
Kilde .
ISBN, ISSN

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no