Publikasjon

Tittel Elvemusling Margaritifera margaritifera og fiskeutsettinger i Hoenselva og Bingselva, Buskerud.
Undertittel
Forfattere Larsen, B.M., Eken , M. & Hårsaker , K.
År 2002
Kilde NINA Fagrapport 56: 33pp.
ISBN, ISSN 82-426-1313-3 0805-469X
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no