Publikasjon

Tittel Humler i Norge. En felthåndbok om våre 34 humlearter
Undertittel
Forfattere Staverløkk, A., Gjershaug, J.O. & Ødegaard, F.
År 2012
Kilde NINA Temahefte 49: 26 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2467-3 0804-421X

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no