Publikasjon

Tittel Overvåking av langtransporterte forurensninger 2011
Undertittel Sammendragsrapport (TA-2933/2012)
Forfattere Skjelkvåle , B.L. (ed.), Aas , W., Manø , S., Solberg , S., Yttri , K.E., Skancke , L.B., Garmo , Ø.A., Høgåsen , T., Fjellheim , A., Halvorsen , G.A., Schartau, A.K., Jensen, T.C., Walseng, B., Saksgård, R., Hesthagen, T., Andreassen , K., Timmermann , V., Clarke , N., Framstad, E., Aarrestad, P.A., Bakkestuen, V., Økland , T., Nordbakken , J.-F., Røsberg , I., Bruteig, I.E., Evju, M., Kålås, J.A. & Nygård, T.
År 2012
Kilde 1121-2012: 96 pp. Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo.
ISBN, ISSN
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no