Fulltekstarkiv

Digitale versjoner av eldre NINA-publikasjoner (Digitaliseringsprosjektet).

Kontakt

  •  Siri Aashaug Sæther
  •  Ruth Bergmann.

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176 / 926 48 479
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no

Bestillngsskjema_MaurINorge