Sjøfuglforskning i NINA

NINAs aktiviteter på sjøfugl spenner bredt. Fra langsiktig overvåking og kartlegging til konsekvensutredninger.

''Denne gråmåken skal ringmerkes. Foto © Svein-Håkon Lorentsen/NINA.

 

Nyhetsarkiv - sjøfugl

Voksen lunde i vinterdrakt. Foto: Tycho Anker-Nilssen/NINA.
02.05.2018

Episoder med massedød kan ha store effekter på sjøfuglbestandene

De fleste sjøfugler lever lenge, utsetter hekkingen til de er flere år gamle og sprer reproduksjonen over mange år. Denne type livshistorie gjør sjøf...
Les mer...
Toppskarv på reir. Foto Tycho Anker-Nilssen/NINA.
12.04.2018

Varmere hav kan gi hekkesvikt hos sjøfugl

En omfattende internasjonal studie viser at sjøfugler, i motsetning til mange andre dyregrupper, ikke har endret hekketidspunkt som en respons på kli...
Les mer...
13.03.2018

Seminar om SEATRACK-programmet

Åpent mini-seminar om resultatene av SEATRACK-programmet på NINA-huset mandag 19. mars 12.30 til 15.30
Les mer...
Krykkje og toppskarv. Foto Signe Christensen-Dalsgaard/NINA.
02.03.2018

PhD: Sjøfugl og offshore vindkraft

NINA-forsker Signe Christensen-Dalsgaard forsvarer fredag sin doktorgradsavhandling ved NTNU. I doktorgradsarbeidet har hun undersøkt hva som styrer ...
Les mer...
Stormsvale av underarten H. l. leucorhoa fotografert på hekkeplass på Røst, en av de svært få kjente hekkeplassene til arten i Norge. Foto Tycho Anker-Nilssen/NINA.
28.02.2018

Uvanlig evolusjonær utviklingsprosess hos stormsvaler

Systematikken til ulike bestander av det som tidligere var regnet for å tilhøre arten stormsvale har lenge vært komplisert. Forskerne har nå sammenli...
Les mer...
Krykkja legger som regel to eller tre egg pr sesong, men det er sjelden at det blir flygedyktige unger av alle. Foto Signe Christensen-Dalsgaard/NINA.
30.01.2018

Krykkjas fleksible beiteadferd bufrer effekten av miljøforandringer i havet

Krykkja er overraskende fleksibel når den skal finne mat til seg selv og ungene sine. Evnen til å tilpasse seg gjør denne lille måkefuglen robust ove...
Les mer...

Kontaktpersoner - sjøfugl