Sjøfugl

Sjøfuglforskning i NINA

NINAs aktiviteter på sjøfugl spenner bredt. Fra langsiktig overvåking og kartlegging til konsekvensutredninger.

''Denne gråmåken skal ringmerkes. Foto © Svein-Håkon Lorentsen/NINA.

 

Nyhetsarkiv - sjøfugl

Lunder har små vingeflater i forhold til kroppsvekten og må derfor
01.12.2017

Lundenes trekkmønstre avdekker at vinterforholdene påvirker deres hekkesuksess

En rykende fersk forskningsartikkel i det anerkjente tidsskriftet Current Biology viser hvordan ulike overvintringsstrategier hos lunder fra ulike ko...
Les mer...
Krykkje på reir. Foto Rob Barrett/Tromsø Museum
22.11.2017

Varmere havmiljø svekker krykkjas eggproduksjon

Egglegging og mating av unger er ressurskrevende for sjøfugl, og størrelsen på eggene og kullene avhenger av at fuglene har nok næringsrik føde tilgj...
Les mer...
Toppskarv hekker gjerne skjult i steinurer og bergsprekker langs kysten, og de jakter fisk på relativt grunt vann. Foto: Svein-Håkon Lorentsen/NINA
08.11.2017

Toppskarv velger grunne kystområder

Ved hjelp av dataloggere har forskere undersøkt hvor hekkende toppskarv i to norske kolonier, Sklinna i Nord-Trøndelag og Hornøya i Finnmark, drar fo...
Les mer...
Måker og mennesker på jakt etter de samme næringsressursene i havet. Foto: Trond Johnsen/NINA
13.10.2017

Konkurransen mellom fiskerier og sjøfugl – hvordan kan den best studeres?

Sjøfugl er svært sensitive overfor endringer i forekomst og størrelse på byttedyr som fisk og krepsdyr. Men hvor godt vet vi om fiskeindustrien bidra...
Les mer...
Krykkje med lyslogger. Foto © Tycho Anker-Nilssen/NINA
26.05.2017

Kartfester sjøfuglenes vinterområder

Ved hjelp av lysloggere har forskere i SEATRACK-prosjektet nå kartlagt vandringsmønsteret til en rekke av sjøfuglbestandene som bruker norske havområ...
Les mer...
Hvor styrer de norske sjøfuglbestandene? Hold av datoene 27.-28. april, og meld deg på SEAPOP-seminaret som denne gang arrangeres i Bergen! Foto Svein-Håkon Lorentsen/NINA
10.02.2017

Sjøfugl og havmiljø - hvor styrer sjøfuglene?

SEAPOP inviterer til fagseminar i Bergen 27.-28. april, der temaet er sjøfugl og havmiljø.
Les mer...

Kontaktpersoner - sjøfugl