Sjøfugl

Sjøfuglforskning i NINA

NINAs aktiviteter på sjøfugl spenner bredt. Fra langsiktig overvåking og kartlegging til konsekvensutredninger.

''Denne gråmåken skal ringmerkes. Foto © Svein-Håkon Lorentsen/NINA.

 

Siste nytt om forskning på sjøfugl i NINA

Nyere studier har dokumentert at krykkjer danner kolonier på oljerigger langt til havs. Foto: Signe Christensen-Dalsgaard / NINA
19.11.2020

Krykkjer etablerer seg på oljeinstallasjoner til havs

Oljeinstallasjoner til havs fungerer som tilfluktssted for hekkende krykkjer. Selv om det bare er snakk om noen tusen individer, produserer disse fug...
Les mer...
Foto: Erlend Lorentzen, Norsk Polarinstitutt
04.11.2020

Sjøfugleksperter i CAFF har utarbeidet ny bevaringsplan for krykkje

Den sirkumpolare sjøfuglgruppen under CAFF og Arktisk Råd har utarbeidet en bevaringsplan for krykkje Rissa tridactyla , en art som har gått kra...
Les mer...
17.10.2020

Plast kveler livet i havet

Toppskarven kjemper for livet mot plastringen den har hektet seg fast i. For mange sjøfugl ender kampen mot plasten i en smertefull død.
Les mer...
Flyfoto av en tareskog som det nylig har blitt høstet fra. Sporene etter trålen er 2-3 meter brede. Ung sei Pollachius virens, som er viktig føde for skarv, benytter tareskogen fram til treårsalderen. Foto: Arne Follestad/NINA.
18.09.2020

Sjøfugl og taretråling – konflikt eller sameksistens?

Beitende toppskarv og kommersielle taretrålere viser sterk tendens til å benytte de samme områdene i kystsonen. 
Les mer...
Fiske etter rognkjeks foregår i store deler av Nord-Atlanteren, og spesielt dykkende sjøfugl risikerer å bli sittende fast og drukne i garnene. Illustrasjon: Signe-Christensen Dalsgaard
03.09.2020

Bifangst av sjøfugl i rognkjeksfisket kan være en trussel mot sårbare bestander

Studium avdekker omfattende bifangst av sjøfugl i garnfisket etter rognkjeks, men også store forskjeller mellom Danmark, Island og Norge i antall fan...
Les mer...
Denne ærfuglhunnen har klart å få tre unger ut av reiret, men generelt slet arten med både reproduksjon og bestandstall i Norge i 2019. Foto: Venke Ivarrud/SEAPOP
09.06.2020

SEAPOPs årsbrosjyre er publisert

«Sjøfugl i Norge» er SEAPOPs årlige rapport om tilstanden i sjøfuglkoloniene langs kysten og på Svalbard og Jan Mayen. Den baserer seg på siste års o...
Les mer...

Kontaktpersoner - sjøfugl