Sjøfugl

Sjøfuglforskning i NINA

NINAs aktiviteter på sjøfugl spenner bredt. Fra langsiktig overvåking og kartlegging til konsekvensutredninger.

''Denne gråmåken skal ringmerkes. Foto © Svein-Håkon Lorentsen/NINA.

 

Siste nytt om forskning på sjøfugl i NINA

Under mytingen feller ærfuglene flygefjærene og mister evnen til å fly. Da oppsøker de ofte grunne områder for å finne næringsrik føde. Foto:Nina Dehnhard/NINA.
17.01.2020

Ærfugl blir skremt av båter

Forstyrrelser forårsaket av fritidskjøring med småbåt kan være betydelig for mytende ærfugl viser ny forskningsrapport fra Seapop.
Les mer...
Krykkjene hekker samlet i kolonier, og ungene holder seg i reirene til de er klare til å fly hjemmefra. Foto: Tycho Anker-Nilssen, NINA
02.07.2019

Krykkja trenger støtte for å overleve

Mye måker i byene er en advarsel om trøbbel på kysten, og verst står det til med krykkjene. Den lille måkefuglen er verken aggressiv eller stjeler ma...
Les mer...
En teist har gått i garnet. Mellom 4 000 og 8 000 sjøfugl ender sine dager på denne måten under det kystnære garnfisket i Norge. Foto: Kirstin Fangel, NINA
29.04.2019

Vil skremme sjøfugl fra å drukne

Mellom 4 000 og 8 000 sjøfugl drukner trolig årlig i forbindelse med det kystnære garnfisket i Norge, viser ny studie. Forskerne foreslår skremming s...
Les mer...
Reetablering av oterbestanden kan være en rimelig og effektiv måte å restaurere fuglelivet i skjærgården på. Foto: Arild Landa, NINA
25.03.2019

Oteren kan ta rotta på minken

Oteren er tilbake på sørvestlandet. Det kan være gode nyheter for sjøfugl som trues av mink.
Les mer...
Laksand er en av artene som påvirkes av klimaet. Foto: Svein-Håkon Lorentsen, NINA
20.11.2018

Klimaendringer påvirker vannfuglers vintervaner

Været påvirker hvor vannfugl velger å oppholde seg om vinteren, viser ny studie. Det kan føre til at norske våtmarksområder blir viktigere for flere ...
Les mer...
Når det er lite mat må de voksne krykkjene prioritere å overleve selv istedenfor å få unger. Foto: Signe Christensen-Dalsgaard, NINA
10.10.2018

Ekstremvær påvirker krykkjene

Mer ekstremvær og endret tilgang på mat kan true den rødlistede sjøfuglen krykkje. Det viser ny forskning på krykkjeunger på SEAPOP-lokaliteten Anda ...
Les mer...

Kontaktpersoner - sjøfugl