Har du sett fjellrev?

Har du sett fjellrev?

Registrer dine fjellrevobservasjoner. Dette er viktig informasjon i arbeidet med å bevare fjellreven. 


Meld fra om dine fjellrevobservasjoner. Har fjellreven øremerker? Foto © Arild Landa/NINA.

Meld fra om fjellrevobservasjoner

Vi mottar årlig flere tilfeldige meldinger fra publikum om observasjoner av fjellrev og funn av nye fjellrevhi. Disse meldingene loggføres fortløpende, og kan være viktige for å finne eventuelle ukjente forekomster av fjellrev.

Hold avstand

Skulle du få et glimt av fjellreven så nyt opplevelsen. Men vis hensyn, og hold avstand fra hilokaliteter. Du bør heller ikke følge etter fjellreven om du skulle komme på sporet av den. Blir fjellreven forstyrret ved hiet kan den sky området.   

Kontakt

Du kan også melde fra til
Statens naturoppsyn