Hjortevilt

Hjortevilt

NINA har en bred prosjektportefølje på elg, hjort, rådyr og villrein.

Elgku. Foto Erling Solberg/NINA
Elgku. Foto © Erling Solberg/NINA

De siste århundret har bestanden av både elg, hjort og rådyr vokst kraftig i Norge – både størrelse og utbredelse. Det er med andre ord viktigere enn noen sinne å ha kunnskap som sikrer god forvaltning av alle hjorteviltartene.    

NINA har en målsetting om å ha en bred prosjektportefølje innenfor alle hjorteviltartene. En av hovedaktiviteten er imidlertid knyttet til overvåkningsprogrammet for hjortevilt, samt prosjekter knyttet til materialet som blir samlet inn i forbindelse med overvåkningen. Dette dreier seg for eksempel om forskning på arealbruk, predasjon og betydningen av tekniske inngrep og forstyrrelser.