PIT-studier av storsalamander

PIT-studier av storsalamander

For å få kunnskap om storsalamanderens habitatbruk, startet NINA i 2010 individmerking med PIT (Passive Integrated Transponder).

""
Storsalamander som blir merket med et 12 mm langt PIT-merke. Foto Børre K. Dervo/NINA.

Merkeprosjektet har samtidig gitt grunnlag for utvikling av en bestandsmodell for storsalamander. Bestandsmodellen kan avsløre hva som er de mest kritiske fasene i storsalamanderens liv. Kunnskap som er viktig for å effektivisere og målrette forvaltningstiltak.

Siden starten i 2010 er 1 070 ulike individer merket i to lokaliteter i Lier kommune i Buskerud. Totalt er det gjort rundt 600 gjenfangster under vårvandringen og rusefangsten. I tillegg er det gjort over 300 000 registreringer på loggere med antenner i og rundt de to ynglelokalitetene. Dataene blir analysert bl.a. gjennom SIS’en INTEGRATE.

""
Imobiliserte (bedøvede) storsalamander klare for merking. Foto Børre K. Dervo/NINA.

""PIT-anlegget ved Lahelldammen med antenner plassert på viktige trekkruter for storsalamanderen. Foto Børre K. Dervo.  

Prosjektinfo

Prosjektperiode: 10.05.2010 – 31.12.2016.

Kontakt:
Børre K. Dervo
Kim Magnus Bærum

Oppdragsgiver:
NINA
Fylkesmannen i Buskerud

Finansiering:
NINA
Fylkesmannen i Buskerud