Gaula i Sunnfjord - Sogn og Fjordane

Nedre deler av Gaula er ei god lakseelv, og den har en lakseførende strekning på 14,5 km.

Kartutsnitt fra Lakseregisteret (klikk på kartet for å komme til Lakseregisteret).

Gaula er et middels stort vassdrag som har sitt utløp innerst i Dalsfjorden i Sogn og Fjordane. Nedre deler av Gaula er ei god lakseelv, der den lakseførende strekningen er 14,5 km og rekker til Fossfossen litt øst for Sande. Det er etablert flere laksetrapper for å få laksen opp i elva.

  • Gytebestandsmål: 1443 kg hunnlaks i Syltelva (beregnet av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning)
  • I snitt er det estimert 1500 laks tilbake i vassdraget per år for perioden 2008 - 2012

Gaula i Sunnfjord