Overvåking av rovvilt

Rovdata leverer overvåkingsdata og bestandstall for gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn i Norge til forvaltning, media og publikum.

Informasjon om overvåking av rovdyr finner du på www.rovdata.no

Rovdata


Rovdata er en egen enhet i Norsk institutt for naturforskning. I denne filmen lærer du mer om hvem vi er og hvordan vi overvåker artene gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge.

Overvåkingen av jerv i Norge


Jerven i Norge blir overvåket ved å telle hvor mange jervekull som blir født hvert år og ved å analysere DNA som er samlet inn i felt. I denne filmsnutten får du et innblikk i hvordan denne overvåkingen foregår. 

Kontakt