Hotspots for truede insekter og edderkoppdyr


Sørlig metallvannymfe. Foto: Sondre Dahle, NINA.  


Insekter og edderkoppdyr spiller en viktig rolle i de fleste økosystemer på land gjennom for eksempel nedbrytning av døde planter og dyr, pollinering, frøspredning og som byttedyr og rovdyr. Ifølge Norsk rødliste for arter 2015 er over 1100 norske insektarter og 39 norske edderkoppdyr truet av utryddelse. For de største gruppene, som biller og sommerfugler, skyldes dette i all hovedsak endringer i arealbruk.