Hotspots for truede lav

Laven huldrestry som henger ned fra greiner. Foto.
Huldrestry. Foto: Siri Lie Olsen, NINA.  


En lav består av to komponenter: en sopp og en alge eller blågrønnbakterie. Lavene spiller en viktig rolle som produsenter av organisk materiale gjennom fotosyntese i områder der forholdene blir for tøffe for karplanter. Ifølge Norsk rødliste for arter 2015 er 217 norske lavarter truet av utryddelse. Dette skyldes i all hovedsak arealbruksendringer, både i form av skogbruk, endringer i kulturlandskapet og utbygging.