Midt-Norge prosjektet

I Midt-Norgeprosjektet på tamrein og rovdyr skal vi studere gaupe, jerv og rein i Nord-Trøndelag. Prosjektet har som mål å skaffe kunnskap om størrelsen på leveområdene til gaupe og jerv og avklare hvor mange rein de spiser. Samtidig skal vi følge individmerkede rein for å skaffe kunnskap om reinens mattilgang og hvordan det påvirker rovdyrtap og kalveproduksjon. 

I studieregionen har vi et klima som preges av mye nedbør og vintertemperaturer som svinger rundt null grader. Samtidig er det store kontraster mellom kysten og innlandet. Effekten av disse forholdene på tamrein-rovdyr-problematikken skal også studeres.  

Prosjektet startet vinteren 2011/2012.