Studieområder

Overvåkningen av kalveproduksjon og rovdyrtap innen reindriften i Norge i regi av NINA er delt mellom prosjektene Reindrift og rovvilt, som omfatter fellesbeiteområdene i Finnmark og Nord-Troms, Beregning av produksjon som omfatter områdene lenger sør i Norge.

I tilegg intensiveres nå (2011) aktiviteten i Nord-Trøndelag som peker seg ut som et område med høye rovdyrtettheter.