WINNIT

WINNIT 

Winter disturbance and nitrogen deposition: Unraveling the mechanisms behind ecosystem response to combined effects of climate and pollution

Formålet med prosjektet er å forstå hvordan ulike komponenter av global endring kan påvirke nordlige økosystemer enten ved å forsterke hverandre, eller ved å virke i motsatte retninger. 

Bilde av oppvarmingsfeltet tatt fra luften i februar 2014. De mørke rektanglene er rutene som er tint fram vha. infrarøde lamper.
Bilde av oppvarmingsfeltet tatt fra luften i februar 2014. De mørke rektanglene er rutene som er tint fram vha. infrarøde lamper. Foto © Jarle W. Bjerke/NINA

Vi bruker vinterforstyrrelser og nitrogenforurensning i dette studiet. Målet er å evaluere vitaliteten til økosystemer og deres tre trofiske nivåer gjennom analyse av følsomme karaktertrekk. Forskjeller i vekst,  reproduksjon, stressmetabolisme og genuttrykk vil gi oss klare resultater på hvordan ulike nivå i næringskjeden tåler slike forstyrrelser. Langvarige effekter vil oppnås ved å gjennomføre eksperimenter over tre år med de samme organismene involvert.

Nordområdene - sårbart økosystem from Bioforsk on Vimeo.

 

Publikasjoner

Internasjonale WINNIT-publikasjoner

Lenke er lagt til for artikler som er åpent tilgjengelig for alle. Kontakt Jarle W. Bjerke eller en av de andre forfatterne for elektronisk kopi.

 

 • Bokhorst S., Jaakola L., Karppinen K., Edvinsen G.K., Mæhre H.K. & Bjerke J.W. 2017: Contrasting survival and physiological responses of sub-Arctic plant types to extreme winter warming and nitrogen. Planta, publisert online 21. november 2017, https://doi.org/10.1007/s00425-017-2813-6
 • Bjerke J.W., Treharne R., Vikhamar-Schuler D., Karlsen S.R., Ravolainen V., Bokhorst S., Phoenix G.K., Bochenek Z. & Tømmervik H. 2017: Understanding the drivers of extensive plant damage in boreal and Arctic ecosystems: Insights from field surveys in the aftermath of damage. Science of the Total Environment 599-600: 1965–1976. doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.05.050
 • Bjerke J.W., Bokhorst S., Callaghan T.V. & Phoenix G.K. 2016: Persistent reduction of segment growth and photosynthesis in a widespread and important sub-Arctic moss species after cessation of three years of experimental winter warming. Functional Ecology, doi: 10.1111/1365-2435.12703.
 • Riseth J.Å., Tømmervik H. & Bjerke J.W. 2016: 175 years of adaptation: North-Scandinavian Sámi reindeer herding between governmental policies and winter climate variability (1835-2010). Journal of Forest Economics 24: 186–204. doi: 10.1016/j.jfe.2016.05.002.
 • Phoenix G.K. & Bjerke J.W. 2016: Arctic browning: events and trends as drivers. Global Change Biology 22 (9): 2960-2962. http://dx.doi.org/10.1111/gcb.13261
 • Bokhorst S., Pedersen S.H., Brucker L., Anisimov O., Bjerke J.W., Brown R.D., Ehrich D., Essery R.L.H., Heilig A., Ingvander S., Johansson C., Johansson M., Jónsdóttir I.S., Niila I., Luojus K., Macelloni G., Mariash H., McLennan D., Rosqvist G.N., Sato A., Savela H., Schneebeli M., Sokolov A., Sokratov S.A., Terzago S., Vikhamar-Schuler D., Williamson S.N., Qiu Y. & Callaghan T.V. 2016: Changing Arctic snow cover: A review of recent developments and assessment of future needs for observations, modelling and impacts. Ambio 45 (5): 516–537 + forsidebilde. http://dx.doi.org/10.1007/s13280-016-0770-0
 • Karlsson P.E., Hole L., Tømmervik H. & Kobets E. 2015. Air pollution in the Nordic countries from biomass burning in Eastern Europe – Policy brief. Nordic Council of Ministers, Copenhagen. ANP Series 766, 16 pp. http://dx.doi.org/10.6027/ANP2015-766
 • Bokhorst S., Phoenix G.K., Berg M.P., Callaghan T.V, Kirby-Lambert C. & Bjerke J.W. 2015: Climatic and biotic extreme events moderate long-term responses of above- and belowground sub-Arctic heathland communities to climate change. Global Change Biology, 21: 4063–4075. DOI: 10.1111/gcb.13007. 

Andre formidlingstiltak

 • Bjerke J.W. 2013. Endret vinterklima i nordområdene. Klimascenario 2100 - blir vi berørt av klimaendringer i nord? Hva gjør vi for å møte utfordringene? Seminar arrangert av Northern Network on Climate Change i samarbeid med Framsenteret. Tromsø, 3. september.
 • Bjerke J.W. 2013. Vinteren er fortsatt lengre enn sommeren. Offisiell åpning av NINA-huset. Trondheim, 29. oktober. Invitert populærvitenskapelig kåseri om endringer i vinterklima.
 • Bjerke J.W. 2013. Det grønnes og det brunes – en presentasjon av prosjektene EWWA og WINNIT. Det årlige seminaret for det terrestre flaggskipet ved Framsenteret, Framsenteret, Tromsø, 18. desember.
 • Bokhorst S. 2013. Extreme winter warming events. Invitert foredrag, Bioforsk Nord, Tromsø, 25. april.
 • Bokhorst S. 2013. Impacts of winter climate change in the Polar Regions. Invitert foredrag, Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland. 7. oktober.
 • Bjerke J.W., Tømmervik H., Karlsen S.R., Høgda K.A., Jepsen J.U. 2014. The effects of climate change-induced plant stress on primary productivity in the Nordic Arctic Region. Foredrag presentert av Bjerke. USA-Norge nettverksmøte for prosjektet ArcticBiomass. University of Alaska Fairbanks, Fairbanks, Alaska, USA, 2. September 2014.
 • Tømmervik H. & Bjerke J.W. 2014. Klima og reindrift: konsekvenser og muligheter for tilpasning. Dialogsamling reindrift, Røros, 14.-15. oktober. Foredrag.
 • Bokhorst S. 2014. Winter gaps in ecology. Arctic snow cover changes and their consequences - An IASC-INTERACT-CliC-AMAP GEO cross-disciplinary workshop, Developing targets and objectives. European Environment Agency, Copenhagen, 16.-17. oktober 2014.  Foredrag.
 • Bjerke J. W. 2014. Impacts of contrasting snow, ice and soil frost conditions on northern primary productivity – insight from manipulative and observational studies. Fram Centre, the terrestrial flagship's thematic day on snow: Measuring, remote sensing and modelling snow properties important for northern ecosystems, Universitetet i Tromsø, 28. november. Foredrag.
 • Bokhorst S., Berg M.P., Wardle D.A., Gundale M.J., Nilsson M.-C., Phoenix G.K., Callaghan T.V. & Bjerke J.W. 2014. Climatic versus biotic impacts on soil micro-arthropods. Poster. The First Global Soil Biodiversity Conference, Global Soil Biodiversity Initiative, Dijon, France, 2-5 December. Book of abstract P1.023.
 • Tømmervik H. & Bjerke J.W. 2015. Reinbeiter og klimaendring. Hva skjer med reinbeitene i Trøndelag når vintrene blir mildere og vekstsesongen lengre. Reindriftskonferansen 2015, 2.-3. mars 2015. Tingvoll, Møre og Romsdal, Norge.
 • Bokhorst S. 2015. Impacts of changing winter snow conditions for Arctic ecosystems. Arctic Science Summit Week, The International Arctic Science Committee, Toyama, Japan, 23-30 April 2015. Foredrag.
 • Aarrestad P.A., Bjerke J.W., Follestad A., Jepsen J., Nybø S., Rusch G. & Schartau A.K. 2015. Naturtyper i klimatilpasningsarbeid. Effekter av klimaendringer og klimatilpasningsarbeid på naturmangfold og økosystemtjenester. NINA Rapport 1157. 98 s. ISBN: 978-82-426-2781-0.
 • Tømmervik H., Johansen B., Strand O., Park T., Fauchald P., Myneni R. & Bjerke J.W. 2015. Arctic biomass: Greening and browning in the Arctic – implications for reindeer and caribou. 14th International Arctic Ungulate Conference, Røros, 16.8.-21.8.15. Foredrag.
 • Treharne R., Bjerke J.W., Tømmervik H. & Phoenix G.K. 2015. Arctic browning: vegetation damage and implications for carbon balance. UK Arctic Science Conference 2015, Sheffield, Storbritannia, 16.9.-18.9.15. Poster.
 • Bokhorst S. 2015. Direct and indirect impacts of climate warming in the Polar regions. 9th meeting of the Scientific Steering Committee for the Dutch research facility in Antarctica (The Dirck Gerritsz Laboratory). The Netherlands Polar Program, Texel, The Netherlands. 15 May 2015. Foredrag.
 • Bjerke J. W. 2015. Increasing climatic and biotic disturbance severity – can we influence the direction of Arctic vegetation change, and if so, which direction should we promote? USA-Norge nettverksmøte for prosjektet ArcticBiomass, åpent møte. Longyearbyen, 20.-23. oktober 2015. Foredrag.
 • Bjerke J. W. 2015. Highlights from the Fram Centre flagship projects WINNIT and WICLAP. Årsmøte for Framsenterets terrerstre flaggskipprogram. Tromsø, 16. desember 2015.
 • Bokhorst S., Phoenix G. K., Berg, M., Callaghan T. V. & Bjerke J. W. 2016. Extreme events moderate long-term responses of above- and belowground sub-Arctic open woodland communities to climate change. After the extreme: Measuring and modeling impacts on terrestrial ecosystems when thresholds are exceeded. ClimMani Cost Action assembly, Accademia dei Georgofili, Firenze, Italia, 12-15 April 2016. Poster.
 • Treharne R., Bjerke J. W., Emberson L., Tømmervik H. & Phoenix G. K. 2016. Arctic Browning: vegetation damage and implications for carbon balance. EGU General Assembly 2016, Vienna, 17-22 April 2016. Poster. Abstract publisert: Geophysical Research Abstracts 18: EGU2016-8838.
 • Bevanger K., Hofgaard A., Finstad A. G., Eide N. E., Ødegaard F., Bjerke J. W. 2013. Naturen og klimaet. Kronikk, Adresseavisa, 2.11.2013, s. 23, del 2. Også publisert online: http://www.adressa.no/meninger/kronikker/article8526933.ece
 • Bjerke J.W. 2014. Winter warmer. International Innovation 151: 116–118 (4. september 2014).
 • Schärer J. 2014. Forurensing gir mindre lyng. Videoreportasje om WINNIT, supplert med tekst og bilder. Forskning.no, 7. april 2014.
 • Schärer J. 2014. Trues av klimaendringer og forurensning. Videoreportasje om WINNIT, supplert med tekst, bilder og faktaboks. Bioforsk.no, 7. april 2014.
 • Schärer J. & Markusson H. 2014. Vegetasjon i utmark endres. Videoreportasje om WINNIT, supplert med tekst, bilder og faktaboks. Framsenteret.no og nina.no, 7. april 2014. http://www.framsenteret.no/vegetasjon-i-utmark-endres.5460840-146437.html#.U0JSek1WF40 og http://www.nina.no/Aktuelt/Artikkel/tabid/945/ArticleId/2333/Vegetasjon-i-utmark-endres.aspx
 • Schärer J. 2014. Nordområdene – sårbart økosystem. Videoreportasje om WINNIT, supplert med tekst, bilder og faktaboks. Vimeo.com, 7. april 2014.
 • Schärer J. 2014. Forurensning gir mindre lyng, Nationen, 7. april 2014, s. 16-17.
 • Schärer J. 2014. Vegetasjon i utmark endres. Bonde og småbruker, 2. mai 2014, s. 10.
 • YouTube 24. november 2014: Tester varm vinter på planteflekker i Troms.
 • Schärer J., Bokhorst S. & Bjerke J.W., Jaakola L. & Jørgensen M. 2015. Northern nature under stress. Video lagt ut på Internett supplert med tekst og bilder. Informasjonsmateriale. 18. mai 2015. http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/forside/nyhet?p_document_id=121676 http://www.framshorts.com/video/winnit-northern-nature-under-stress/?fancy=true http://www.nina.no/Forskning/Prosjekter/Vinterklima/WINNIT http://sciencenordic.com/northern-nature-under-stress-0 https://vimeo.com/127428914
 • Halvorsen L. H., Elverland E., Bjerke J. W., Jørgensen M., Halland H. & Steindal A. L. H. 2015. Viktige kilder til mat i nordnorsk natur og landbruk: bær, potet og bygg. Utstillingsstand på Forskningstorget, Forskningsdagene, Tromsø, 25.-26. september.
 • Bokhorst S., Berg, M.P. & Bjerke J.W. 2016. Spretthaler i jordsmonnet – en viktig del av vår skjulte artsmangfold. Ottar 309: 37–41.
 • Markusson H. 2016. Hvorfor blir Arktis brunere?. Forskning.no, publisert 29.4.2016.
 • Karlsson P.E., Hole L.R., Tømmervik H. & Kobets E. 2014. A burning problem - Air pollutants from eastern European biomass burning. International Innovation 167: 76–78.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

WINNIT

Varighet: 2013-2016

Prosjektet ble ledet av NINA ved seniorforsker Jarle W. Bjerke. 
Stef Bokhorst var postdoktor på dette prosjektet. 

Prosjektdeltakere:

 • Seniorforsker Hans Tømmervik, NINA 
 • Forsker Marit Jørgensen, Bioforsk 
 • Forsker Matthias Zielke, Bioforsk 
 • Forskningssjef Laura Jaakola, Universitetet i Tromsø 
 • Prof. Jacintha Ellers, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Dr. Matty Berg, Vrije Universiteit Amsterdam 
 • Senior lecturer Gareth K. Phoenix, University of Sheffield 

Finansiering:

 • Norge forskningsråd
 • NORKLIMA-programmet.
 • Framsenterets forskningsflaggskip: Klimaendringer på terrestre økosystemer, landskap, samfunn og urfolk

Deltagende institusjoner:

 • Norsk instititutt for naturforskning
 • Bioforsk
 • UiT Norges Arktiske Universitet
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • University of Sheffield

Øvrige prosjekter - vinterklima