Work in NINA

Work in NINA

Postdoktor i fiskevandring i regulerte elver ved NINA Trondheim
21. January 2022

NINAs forskning er ledende innen fiskevandringer og vandringsløsninger. Nå søker vi etter kandidater til en 2,5 års postdoktorstilling på prosjektet «Nedvandring av vinterstøinger – ny kunnskap for nye løsninger (KELT2SEA)».

Feltmedarbeidere for NiN-kartlegging og botaniske ruteanalyser
10. December 2021
Norsk institutt for naturforskning (NINA) er et uavhengig forskningsinstitutt organisert som en stiftelse. Vi er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge med over 290 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim, og vi har forskningsavdelinger i Oslo, Bergen, Lillehammer og Tromsø. Instituttet har oppdrag for et bredt...

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: