AKTUELLE SNARVEIER

Årets lakseinnsig

Trondheimsfjorden og Namsfjorden

Pukkellaks

I år blir det pukkellaksår - overvåking av pukkellaks

Naturrestaurering

Er det mulig å restaurere natur? 

Skogforskning

Kartlegging, overvåking og forskning på skog

Insekter

NINA øker kunnskapen om de viktige insektene

Fremmede arter

NINA overvåker og forsker på fremmede arter

Akustisk overvåking

Lyd revolusjonerer naturovervåking

Sjøfugl

NINAs overvåking og forskning på sjøfugl

Viltkamera

Hvilke arter har NINAs viltkamera fanget opp?

NYHETER
Published on: 19. February 2021
Author: Bjørg Bruset

Reis bevisst-plakaten er et nytt og konkret verktøy for å redusere miljøavtrykket ved at ansatte tar bevisste valg om reiser og transport.

NINA tar i bruk nytt verktøy for bærekraftige reisevalg

NINA har startet det nye året med anbefalinger for mer bærekraftige reisevalg. Den nye veilederen er et produkt fra arbeidsgruppa Et grønnere NINA og skal bidra til miljøbevisste valg i arbeidshverdagen. NINAs overordna mål er å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling ved å levere forskningsbasert og aktuell kunnskap om naturmangfold, klima og samfunn, da må vi også være bevisst vårt eget miljøfotavtrykk.

 Reis bevisst-plakaten er et nytt og konkret verktøy for å kunne vurdere og ta bevisste valg om reiser og transport. Valgene synliggjøres og blir lettere å forstå gjennom et oversiktlig flytdiagram i den nye plakaten.

- Reiser utgjør en stor del av NINAs klimagassutslipp, og reiser vil fortsatt være en viktig del av arbeidet i NINA, det gjelder både feltarbeid, konferanser, møter med oppdragsgivere m.m.  Reis bevisst-plakaten handler derfor ikke om at vi skal slutte å reise, men at vi må reise så miljøvennlig som mulig, sier Norunn S. Myklebust, adm. direktør i NINA.

- Det siste året har koronapandemien redusert eller umuliggjort alle reiser, både i jobb og privat, den nye veilederen vil være til god hjelp når vi igjen kan velge om vi skal reise, og hvordan vi skal reise, sier forsker Hanno Sandvik, som sammen med kollegaene Zofie Cimburova og Nina Dehnhard har utviklet det nye verktøyet.

Reis bevisst-plakaten er et veiledende verktøy for alle arbeidsreiser i NINA. Den bør brukes så tidlig som mulig når det planlegges reiser, og den vil være nyttig når nye prosjekter planlegges og budsjetteres. Det er ikke én reisemåte eller én løsning som passer for alle anledninger, plakatens anbefalinger er derfor ikke bindende, men en veileder for å ta bevisste og klimasmarte reisevalg.

Se rapporten som gir en mer detaljert beskrivelse og dokumentasjon:

Cimburova, Z., Dehnhard, N. & Sandvik, H. 2021. NINAs veileder for miljøvennlige arbeidsreiser. NINA Rapport 1882.

Her finner du også Reis bevisst-plakaten på norsk og engelsk.

 

Kontaktpersoner er Zofie Cimburova, Nina Dehnhard og Hanno Sandvik

 

Print


Nyhetsbrev fra NINA

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev ned nytt og nyttig fra NINAs forskning. 

FORSKERNE FORTELLER

Ferskvannsbloggen

Biologer i NINA med innsjøer, elver og bekker som arbeidsplass - en spennende verden som kanskje fremstår litt ukjent for de fleste?

Plantepressa

NINA-botanikerne blogger om smått og stort fra forskningshverdagen i botanikkens verden

Salamanderbloggen

NINA-forsker Børre K. Dervo tar deg med inn i salamanderens verden og i sin forskerverden

Rovdyrbloggen

Forskere fra NINA og NMBU presenterer små og store nyheter om forskning på store og mellomstore rovdyr i Norge

Naturligvis

En podkast om natur, miljø og forskning 

Finnes det planter i Arktis? Er lundefuglen så presis som man skal ha det til? Hvorfor er fjellreven fortsatt utrydningstruet? Og hva skjer om parasitter sprer seg i norsk natur?

Det er noen av spørsmålene vi får svar på når forskerne får utfolde seg i podkasten fra Norsk institutt for naturforskning.

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: