Nyheter

 

Prøv deg som naturforsker i sommer!

Published on: 31. July 2020
Author: Camilla Næss

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har mange pågående forskningsprosjekter rundt omkring i landet, og vil gjerne høre om arter du ser.

Prøv deg som naturforsker i sommer!
Dine funn og observasjoner kan være et nyttig bidrag i forskning, så ha øynene med deg der du ferdes i sommer. Foto: Per Jordhøy

Fremmede fiskearter

Prøver du fiskelykken og får du en fremmed fisk på kroken, vil vi gjerne høre om det. Ulovlig spredning av fremmed ferskvannsfisk er et økende problem. Canadarøye, sørv og suter er noen av artene du skal være oppmerksom på. 

Les mer om fremmede fiskearter.

Pukkellaks

Fangstene av pukkellaks i Norge har økt kraftig de senere årene, og arten ser også ut til å utvide kjerneområdet sørover i landet.
Pukkellaks hører naturlig hjemme i nordlige deler av Stillehavet. På 1960-tallet begynte pukkellaks å spre seg til nord-norske elver etter utsetting på Kolahalvøya i Russland. I dag fanges pukkellaks i hele Norge, helt fra grensen til Russland i nord-øst til svenskegrensa i sør-øst. Det er imidlertid i Troms og Finnmark pukkellaksen er mest tallrik. Det er registrert at pukkellaksen gyter i flere norske elver. 

Les mer om rapportering av pukkellaks.

Sett oter? Registrer oterobservasjoner

Oterfallviltprosjektet skal gi en bedre oversikt over den norske oterbestanden. Du kan bidra ved å registrere oterobservasjoner eller levere inn døde otere.

Les mer om oterfallviltprosjektet. 

Sett fjellrev?

Registrer dine fjellrevobservasjoner, dette er viktig informasjon i arbeidet med å bevare fjellreven.

Les mer om fjellrev.

Bli med på kartlegging av myggarter i Norge! 

Å vite hvilke stikkmygg og sviknott som finnes er viktig både for å få mer kunnskap om det biologiske mangfoldet i Norge, og for å kunne si noe om faren for å få spredning av mygg- og sviknottbårne sykdommer i Norge.

NINA er nå i gang med å lete etter mygg og sviknott i Norge. Om du har lyst til å sende inn mygg og sviknott til oss, så kan du se den enkle fremgangsmåten her.

Store rovdyr

Har du sett rovdyr, funnet ekskrementer eller andre spor etter gaupe, jerv, brunbjørn og ulv kan du registrere observasjonen i Skandobs. Netttjenesteen er utviklet i samarbeid mellom Rovdata i Norge og Naturvårdsverket i Sverige, NINA er ansvarlig for teknisk drift. 

Les mer om Skandobs.

Planter, sopp og dyr - registrer artsobservasjoner 

I Artsobservasjoner kan hvem som helst registrere observasjoner av planter, dyr og sopper i Norge. Artsobservasjoner er et viktig verktøy for både profesjonell og ideell registreringsaktivitet, og er en unik kilde til kunnskap. 

Slike observasjoner, inkludert fremmede arter, er viktige data som også NINAs forskere benytter i mange prosjekter. 

Gå til Artsobservasjoner

Print
Søk etter nyheter

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: