Nyheter

 

Slik kan vi hjelpe storsalamanderen – steg for steg

Published on: 13. October 2020
Author: Anne Olga Syverhuset

30 års erfaring med undersøkelser og restaurering av den truede storsalamanderens leveområder er nå oppsummert i en håndbok.

Slik kan vi hjelpe storsalamanderen – steg for steg
Storsalamander i Lier. Foto: Børre K. Dervo / NINA.

Det blir fortsatt færre av storsalamanderen, til tross for at arten har hatt sin egen handlingsplan siden 2008. Etter 1980 kan vi ha mistet så mye som en av tre lokaliteter med storsalamander. Nå publiseres «Tiltakshåndbok for storsalamander», i håp om å bidra til å snu den negative utviklingen.

– Vi har jobba med veldig mange salamanderprosjekter opp gjennom tida, både kartlegging og tiltak. Nå har vi samlet kunnskapen mellom to permer, slik at andre kan høste av disse erfaringene, sier Børre K. Dervo.

Dervo har forsket på salamander i nærmere 30 år, de 20 siste av disse som forsker i NINA. Sammen med biolog Jeroen van der Kooij har han utarbeidet håndboken, som er beregnet på alle som planlegger tiltak for å bevare eller styrke bestandene til små- og storsalamander. Håndboken er utarbeidet i nært samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken og Lier kommune. 

Selv om boken er skrevet spesielt med tanke på storsalamander, vil mange av tiltakene også ha positiv effekt for den litt mindre kravfulle småsalamander og de andre amfibieartene våre.

Salamandrene er lettstelte drager

Både storsalamander og småsalamander responderer raskt på tiltak, og utsiktene for å snu den negative bestandsutviklingen bør derfor være god dersom vi greier å redusere ødeleggelsenav leveområdene og restaurerer lokaliteter som trenger det.

– Disse to «dragene» er i utgangspunktet lettstelte, men om vi skal klare å snu tapet av salamanderbestander må vi gjennomføre restaureringstiltak, sier Dervo.

I håndboka foreslås alt fra helt enkle tiltak som skjøtsel og restaurering av yngledammer, etablering av kunstige overvintringsområder, bekjempelse av fisk,  til mer omfattende prosjekter som etablering av store yngledammer, og den inneholder dessuten en oppskrift for hvordan en kan gjennomføre slike prosjekter på en god måte.

Det neste tiåret er FNs restaureringstiår

FN har pekt ut 2021-2030 som FNs tiår for restaurering, og salamanderhåndboka blir gitt ut i en tid med økende fokus på å restaurere gjenværende naturområder. Naturrestaurering er et stort fagfelt for NINA, noe ikke minst de mange eksemplene i denne håndboka viser. Du kan lese om flere av disse på våre sider om naturrestaurering

Les mer

Tiltakshåndbok for storsalamander

Salamanderbloggen

Mer om salamander på nina.no

 

Kontakt: Børre K. Dervo

Print
Søk etter nyheter

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: