Nyhetsartikkel

Skuld’ Seien os feile, hvad havde vi da?

Publisert 09.10.2019

Både hekkebestand og hekkesuksess hos toppskarv er større når de har god tilgang på sei. Samtidig flyr de kortere for å finne maten.

Forskerne fant klare sammenhenger mellom hekkesuksess, beiteadferd og valg av byttedyr hos toppskarv. Her er en toppskarv med reirmateriale i nebbet. Foto: Rob Barrett
Forskerne fant klare sammenhenger mellom hekkesuksess, beiteadferd og valg av byttedyr hos toppskarv. Her er en toppskarv med reirmateriale i nebbet. Foto: Rob Barrett

Saken ble først publisert på seapop.no

Sjøfuglbestander verden over trues av flere forhold, herunder menneskeskapte miljøendringer, og vi trenger kunnskap om hvordan forandringer i sjøfuglbestandene henger sammen med miljøforhold. Dette var utgangspunktet for et studium gjennomført av SEAPOPs forskere som ønsket å undersøke hvordan toppskarvens hekkesuksess varierer med sammensetningen av dens diett på Sklinna. Ved hjelp av GPS-sporing og dykkloggere på toppskarv som hekket i kolonien i årene 2011-2016 kunne forskerne undersøke hvordan fuglenes hekkesuksess ble påvirket av hvilken type fisk de valgte, hvor langt de fløy for å nå beiteområdene og hvor dypt de dykket for å fange byttet.

Les hele artikkelen: Reproductive success in the European shag is linked to annual variation in diet and foraging trip metrics

Seien er livsviktig

Toppskarvens hekkesuksess økte med andelen sei i dietten. Når det var lite sei tilgjengelig var det også færre toppskarver som hekket, og de som gjorde det produserte færre unger enn i år med mye sei.  I år med lav tilgang på sei fløy fuglene også lengre og dykket mer enn i år med mye sei. Studiet bekrefter seiens sentrale rolle i toppskarvens diett og indikerer at det i år med laber tilgang på føde kan være for lite ressurser i beiteområdene til å dekke matbehovet til en stor hekkebestand.

Kontaktperson: Svein-Håkon Lorentsen

Tittelen er en omskrivning av Petter Dass' ord i diktet "Nordlands Trompet"

   Motta nyhetsbrev fra nina