Nyhetsartikkel

Jane Uhd Jepsen er første vinner av Fægriprisen for god forskningsformidling

Publisert 10.12.2019

Jane Uhd Jepsen, NINA, og Ole Petter Laksforsmo Vindstad, UiT, er vinnerne av den første Fægriprisen for artikkelen Populasjonssykluser hos bjørkemåler - små dyr med enorme  svingninger.

Fjellbjørkmåler og liten frostmåler. Foto: Jon Aars
Fjellbjørkmåler og liten frostmåler. Foto: Jon Aars

Den nye Fægriprisen deles ut for den beste populærvitenskapelige artikkel i tidsskriftet Naturen. Vindstad og Jepsen vinner hovedprisen på 10 000 kr. I tillegg går studentprisen på 5000 kr til Audun Rugstad.

- For oss forskere gir tidsskriftet Naturen en kjærkommen mulighet til å gi utløp for litt ekte formidlerglede. Artikkelen om bjørkemålere var en glede for oss å skrive, og vi er svært glade for å se at vi klarte å formidle vår entusiasme på en så god måte at artikkelen ble prisvinner. Å bli tildelt Fægriprisen gir selvsagt inspirasjon til å fortsette med popularisert formidling i fremtiden, uttaler Vindstad og Jepsen i forbindelse med tildelingen.

Populasjonssykluser og ediacaraskapningene

Vindstad, forsker ved Universitetet i Tromsø, og Jane Uhd Jepsen, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning, har skrevet artikkelen Populasjonssykluser hos bjørkemålere – små dyr med enorme svingninger. Artikkelen beskriver de komplekse og interessante populasjonssyklusene til nattsommerfuglene fjellbjørkemåler og liten frostmåler.

Studentprisen deles ut til Audun Rugstad, tidligere bachelorstudent i biologi ved Universitetet i Oslo, for artikkelen På sporet av de mystiske ediacara-skapningenes tapte tid. Rugstads artikkel tar oss omtrent 550 millioner år tilbake i tid, til en nokså ukjent geologisk periode, der leserne blir bedre kjent med «dyrene før dyrene».

Artiklene er åpne for publikum i perioden 10.–24. desember 2019.

Velskrevet og lettfattelig

Naturen er et av de få norskspråklige tidsskriftene som har en popularisert form, men samtidig publiserer artikler som er lange nok til å gå i dybden på sammensatte vitenskapelige temaer. Tidsskriftet lykkes dermed i å formidle kunnskap på en form som er lett forståelig, men samtidig nyansert. Dette er viktig for å imøtegå overforenklede og polariserte fremstillinger av samfunnsaktuelle vitenskapelige problemstillinger, uttaler vinnerne Vindstad og Jepsen om tidsskriftet Naturens samfunnsoppdrag.

– Det er kjempebra at tidsskriftet Naturen retter søkelyset mot god populærvitenskapelig formidling i en tid hvor kanskje aldri har vært viktigere. Og jeg synes også det er veldig positivt at dere har et særskilt fokus mot studenter, noe som forhåpentlig vil oppmuntre flere unge, aspirerende skribenter til å prøve å skrive og sende inn, uavhengig av om man har noe erfaring fra før, uttaler vinneren av studentprisen, Audun Rugstad, om tidsskriftet Naturens samfunnsoppdrag.

Om vinnerartikkelen fra Vindstad og Jepsen har juryen, som har bestått av Naturens redaksjon, uttalt følgende: «Velskrevet og lettfattelig gjennomgang av tre teorier for populasjonssvingninger hos bjørkemålere. Samtidig som de går gjennom teoriene, så bruker de også det som skjer når klimaet nå har blitt varmere og forklarer litt rundt oppmerksomheten «invasjonen» av disse artene har fått i media de siste årene. De bruker også forskjeller mellom de to artene dette dreier seg om på en god måte.»

""        ""

Jane Uhd Jepsen. foto Privat                                                            Ole Petter Laksforsmo Vindstad. Foto Privat

Om Fægriprisen

Fægris minnepris for populærvitenskapelig formidling i tidsskriftet Naturen, forkortet til Fægriprisen, deles i år ut for første gang. Fægriprisen er en forfatterpris som er opprettet av Universitetet i Bergen og tidsskriftet Naturen, for å hedre og oppmuntre til god, skriftlig populærvitenskapelig formidling innenfor naturvitenskapene. Prisen har to kategorier; en hovedkategori og en kategori for studenter, der premiene er henholdsvis 10 000 kr og 5 000 kr. Prisen er planlagt å bli delt ut årlig.

Prisen er oppkalt etter Knut Fægri (sr.), og ble innstiftet i 2019, 110 år etter Fægris fødeår i 1909. Fægri var professor i botanikk og paleoøkologi ved UiB, og han er ansett for å være en av Norges aller fremste botanikere gjennom tidene. Fægri var redaktør Norges eldste populærvitenskapelige tidsskrift, Naturen, i mer enn 30 år (1947–1978).

Kontaktinfo til tidsskriftet Naturen:

Arne Skorping, redaktør i Naturen: arne.skorping@uib.no. Mob. 952 14 032.

Gunvar Mikkelsen, redaksjonssekretær i Naturen: gunvar.mikkelsen@uib.no. Mob. 996 22 830.

Kontaktinfo til vinnere:

Ole Petter Laksforsmo Vindstad

Jane Uhd Jepsen

Mer informasjon om Fægriprisen:

https://www.idunn.no/natur/2019/01/innstiftelse_av_faegriprisen

https://no.wikipedia.org/wiki/Fægriprisen

Mer informasjon om tidsskriftet Naturen:

https://no.wikipedia.org/wiki/Naturen_(tidsskrift)

https://www.idunn.no/natur#/about

   Motta nyhetsbrev fra nina