Nyhetsartikkel

Per Gerhard Ihlen blir ny forskningssjef for NINA Bergen

Publisert 05.02.2020

Ihlen tar over ansvaret for NINAs avdeling i Bergen 1. mars.

Per Gerhard Ihlen er 53 år og kommer fra sin nåværende jobb som seniorrådgiver ved Asplan Viak AS i Bergen. Han har tidligere vært ansatt ved Universitetet i Bergen (UiB), NIBIO, Sweco Norge AS og Rådgivende Biologer AS.

-Vi ser fram til å få med oss Per på laget. Ledelse og videre utvikling av avdelingen vår i Bergen er både en viktig og interessant oppgave, sier Norunn S. Myklebust, adm.dir i NINA.

­- Per Gerhard Ihlens faglige erfaring og gode kontaktnett på Vestlandet vil være av stor verdi for videre vekst og oppbygging av nye fagområder ved NINA Bergen, fremhever Myklebust.

Ihlen har doktorgrad i botanikk fra UiB, og hans faglige kvalifikasjoner omfatter taxonomi, floristikk, vegetasjonsøkologi og naturtyper. Han har vært en viktig leverandør av kunnskap til Artsdatabanken og Miljødirektoratet, knyttet til forvaltningsrelevante arter og naturtyper. Fra konsulentbransjen har han allsidig erfaring med vassdragskonsesjoner, konsekvensutredninger, tematisk naturtypekartlegging og NiN-kartlegging, samt oppdrag knyttet til kommunal planlegging.

Kontakt Norunn S. Myklebust 

   Motta nyhetsbrev fra nina