News article

Rødrev drepte fjellrev - tatt på fersken

Publisert 06.07.2015

Rødreven er fjellrevens sterkeste konkurrent, og det hender til og med at fjellreven må bøte med livet. At rødreven blir observert i gjerningsøyeblikket hører likevel til sjeldenhetene.

Nylig kom to fiskere over en fjellrev som akkurat hadde blitt drept av en rødrev i Børgefjell. Rødreven forlot motvillig byttet sitt da de kom.

–   Dette er en unik observasjon! Vi vet at rødreven og fjellreven er konkurrenter, og at rødreven kan ta livet av fjellreven, men det er sjelden vi får det dokumentert, sier fjellrevforsker Nina E. Eide i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Det er i det hele tatt sjelden å få dokumentert at dyr på samme nivå i næringskjeden, såkalt trofisk nivå, dreper og spiser hverandre.

–   Vi finner av og til fjellrev med bitemerker som ser ut som om det er fra rødrev, men det blir da bare en antakelse at den er drept av rødrev.

Denne gangen ble imidlertid rødreven tatt på fersken, og fiskerne så til og med at den spiste på fjellreven.

Fjellreven som måtte gi tapt for rødreven. Foto: Per A. Lorentzen.

Utmarkskonsulent Per Lorentzen i Statskog undersøkte åstedet omtrent en time etter fiskerne kom over revene. Han konkluderte med at fjellreven, som viste seg å være en hann, hadde blitt jaget av rødreven flere hundre meter nedover fjellsida før den ble drept.

Sporene i fjellsida viste tydelig at det hadde vært kontakt mellom fjellreven og rødreven flere ganger nedover fjellsida. Foto: Per A. Lorentzen.

 

Kongeørn på avlsstasjonen for fjellrev

Også kongeørn kan ta livet av og spise fjellrev. På avlsstasjonen for fjellrev på Sæterfjellet har fjellrev måttet bøte med livet etter at kongeørna har vært på besøk.

Kongeørn på avlsstasjonen for fjellrev

Kongeørn på besøk på avlsstasjonen for fjellrev på Sæterfjellet på Oppdal. Foto: Roger Meås / NINA.

 

Og jerven dreper rødreven

NINA har tidligere dokumentert at jerv kan ta livet av rødrev.

Tommy Sandal og Arild Landa oppdaget under feltarbeid mellom Åmotsdalen og Drivdalen i Dovrefjell i 2005 sportegn etter rødrev og jerv. Disse kunne fortelle en dramatisk historie.

Jerven hadde sneket seg innpå den sovende rødreven, som så vidt hadde klarte å unnslippe. Spor i snøen viste at jerven forfulgte reven i fullt sprang, og hvordan den flere steder hadde tatt innersvingen på reven, som sprang i slake buer. Etter en jakt på drøyt to kilometer innhentet jerven rødreven. Sporene tydet på en kortvarig kamp, og jerven hadde umiddelbart fraktet med seg reven mot toppen av Tythøkollen, hvor den begravde byttet ned i snøen.

Bildet viser sporene etter jerven som har fraktet reven med seg oppover fjellet. Krysset viser hvor jerven innhentet og drepte reven. Foto: Tommy Sandal.

På vei ned igjen fra fjellet oppdaget Sandal og Landa nok et jervespor, trolig fra det samme dyret. Det var tydelig at denne også hadde slept med seg et bytte. De fulgte av nysgjerrighet dyret oppover. Sporet endte overraskende helt i nærheten av de han hadde funnet den døde rødreven. Der hadde jerven kilt byttet fast under en heller i en større steinmur, også dette en rødrev.

 

Skal forske på interaksjoner mellom rovdyra i høyfjellet

Denne uka startet et nytt, stort forskningsprosjekt, ECOFUNC, som skal undersøke hvordan klimaendringer og andre miljøfaktorer påvirker det biologiske mangfoldet i høgfjellet.

–  Vi skal blant annet undersøke interaksjonene mellom disse rovdyra øverst i næringskjeden. Sjeldne observasjoner som dette er viktig å hente inn informasjon om, sier Eide, som er prosjektleder for ECOFUNC.

Kontakt: Nina E. Eide

 

Go to related page