News article

Salamander på hotell

Publisert 19.04.2016

Utbygging av veier og boligområder har gjort det vanskeligere for salamanderen å finne egnede plasser å overvintre. En løsning er å innlosjere salamanderen på hotell, nærmere bestemt på salamanderhotell.

- Årets hotellsesong ser ut til å slå alle rekorder. Over 260 salamandergjester har sjekket ut av hotellet så langt i midten av april. Det er 90 % flere enn på samme tid i fjor, og enda bor over halvparten av gjestene fortsatt på hotellet, forteller en fornøyd hotelldirektør og forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA) Børre K. Dervo.
NINA har siden 2011 overvåket bruk av fire salamanderhoteller ved den 6000 kvadratmeter store Lahelldammen i Lier kommune i Buskerud. Dammen er yngleplass for salamander.

Salamanderhotellene er finansiert av Statens Vegvesen avdeling sør. – Vi regner med at også hotelleier Statens vegvesen vil bli fornøyd med årets hotellsesong, sier Dervo.

Storsalamander i Lier, Buskerud. Foto: Børre K Dervo

Salamander er amfibier. I Norge finnes artene storsalamander og småsalamander rundt Oslo, Bergen og Trondheimsfjorden. Foto: © Børre K. Dervo / NINA

Gammel dame med over 500 beilere

Mens hotellene de første årene etter bygging i 2011 var ungdomshotell, består gjestene nå av alle aldersgrupper. Den eksakte alderen til gjestene er imidlertid usikker, fordi de ikke er pålagt å oppgi fødselsår når de sjekker inn.

-De yngste aldersgruppene utgjør fortsatt omkring halvparten av gjestene. Den eldste som har sjekket ut i år er en storsalamander-dame på hele 15 cm. Hun er trolig er godt over 12 år gammel, forteller Dervo. 

Vinteroppholdet har imidlertid gjort den gamle salamanderdamen godt. - Vi forventer at hun vil legge over 200 egg i Lahelldammen i løpet av juni, men før den tid venter et utsvevende liv blant over 500 beilere i dammen, sier Dervo.

Salamanderdam i Lier, Buskerud. Foto: Børre Dervo

Salamanderen legger egg under vann i dammer. Når salamanderen oppholder seg på land går den aldri lengre enn rundt 500 meter fra dammen sin. Foto: © Børre K. Dervo / NINA

Vil ha vann og skjulesteder på land 

Salamander er amfibier som liker seg i myrlendte, åpne skogsområder eller i kulturlandskap med god tilgang på vann og skjulesteder. Salamanderen er et rovdyr som spiser innsekter, meitemark og andre småkryp.

Om vinteren går salamanderen i dvale i steinrøyser, under trerøtter og i små jordhuler. I Norge finnes artene storsalamander og småsalamander. De holder til områder rundt Oslo, Bergen og Trondheimsfjorden.

Kunstig overvintringsplass

Grøfting av myrområder og gjengroing av beite- og vanningsdammer i landbruket gjør at salamanderne får færre yngleplasser. Hus- og veiutbygging i områdene hvor den holder til rundt Bergen, Trondheim og Oslo gjør at den får problemer med å finne egnede steder for å gå i vinterdvale.

Grøfting skaper problemer for salamanderen. Foto Børre Dervo

Grøfting og veibygging i områdene hvor salamanderen holder til rundt Bergen, Trondheim og Oslo gjør at den får problemer med å finne egnede steder for vinterdvale. Foto: © Børre K. Dervo / NINA

-Kunstige overvintringsplasser, eller salamanderhotell, har vist seg å være et vellykket tiltak for å beholde salamander i urbane områder, sier Dervo. 

Les også rapport om tap av yngleplasser for storsalamander >

Overnattingsstatistikk

Ifølge en studie fra NINA, har 57 storsalamandere og 413 småsalamander overvintret i salamanderhotellene i perioden 2013 til 2015. Andelene ikke-kjønnsmodne salamander var på henholdsvis 75 prosent og 62 prosent. 

NINA har dokumentert at salamander kan overleve en minimumstemperatur på minus 6,7 grader celsius. – Vi anbefaler at salamanderhotell i områder med kaldt klima blir gravd ned i bakken i skråninger for å unngå for lave temperaturer, sier Dervo.

Liten salamander. Foto: Børre K Dervo

Salamanderhotellene er populære. I perioden 2013 til 2015 har 57 storsalamandere og 413 småsalamandere overvintret. Foto: © Børre K. Dervo / NINA

Hotellbeskrivelse

Salamanderhotellene er fra 1,6 til 12,4 kubikkmeter store og er plassert fem til 40 meter unna Lahelldammen, hvor storsalamanderen yngler. Hvert hotell kan huse hundrevis av salamandere.

Byggetegning salamanderhotell

Byggetegning. Slik ser et salamanderhotell ut.

Hotellet er i praksis en kunstig steinrøys med drenering og varmeisolerende dekke. Kjernen i salamanderhotellene består av steiner i størrelse fra to til 30 centimeter i diameter. Steinmassene er dekket med en ikke-vanntett «veiduk» og dekket med et 0,6 til 1,5 meter tykt jordlag. Hvert hotell har tre til fire dreneringsrør på 12 centimeter i diameter fra kjernen til utsiden av hotellet. Alle hotellene er gravd ned i bakken. 

Kontaktperson i NINA:

Forsker Børre K. Dervo
 

Go to related page