News article

Nå er programmet for fagseminaret klart

Publisert 17.10.2018

I anledning 30-års jubileet invitererer NINA til åpent fagseminar onsdag 7.november kl 12.30

Norsk institutt for naturforskning (NINA) ble opprettet ved kongelig resolusjon 6. mai 1988. I år feirer forskningsinstituttet 30 år med forskning på natur og kunnskap til nytte for samfunnet nasjonalt og internasjonalt.

Feiringen skjer i forbindelse med de årlige NINA-dagene, og onsdag 7.november klokka 12.30 inviterer vi til åpent fagseminar på Clarion Hotel & Congress i Trondheim.

Det blir naturlig nok litt mimring og feiring av 30 år som forskningsinstitutt, men mest oppmerksomhet vil det bli på all kunnskapen, alt samarbeidet og alle miljøløsningene som våre forskere har bidratt til i tre tiår. NINA er fortsatt et ungt institutt, vi er derfor opptatt av å vise hvordan bredden og kvaliteten på NINAs kompetanse kan bli like sentral i årene som kommer. NINA kan natur, og ikke minst vet vi at samfunnet og vi mennesker alltid vil preges, påvirkes og er avhengig av den tilstanden naturen og miljøet rundt oss er i. Tittel på fagseminaret 7. november er derfor: «30 år med miljøløsninger»

Av hensyn til planleggingen og pausematen ber vi om påmelding via arrangementet på Facebook  eller på e-post til siri.svendsen@nina.no innen mandag 5. november

 

 

 

 

Go to related page