News article

Liten fisk forteller stor historie

Publisert 30.10.2019

Gjennom den lille fisken «Laila» forteller forskere hvorfor det er viktig å vite mer om de store fiskebankene i nord. Det er viktig at unge får mer informasjon om hva som rører seg under havoverflaten, og hva som påvirker det marine miljøet, sier Kari Ellingsen.

Den som fikk æren av å spille Laila er Trine Lise Olsen.

– Å spille fesshompa er noe det fineste jeg har gjort, sier komikeren.

Og før du tror at dette dreier seg om noe fælt så brukes «fesshompa» som navn på den lille fisken ulke av mange langs kysten, særlig i nord.  Andre lokale navn er fisksømpe, fissump, furusk, kontepella, marulk, mataskurk, pelekunter, pillekunter, ulk og konterusk.

Fesshompa, eller ulken, Laila er stjerna i en ny animasjonsfilm laget av det Tromsøbaserte selskapet Fabelfjord. Den lille fisken forteller hvorfor det er viktig å forske på fiskebankene. Filmen, som har fått tittelen «My Bank» lanseres på norsk og engelsk i dag.

Det var Kari Ellingsen i Norsk institutt for naturforskning (NINA) på Framsenteret i Tromsø og Ken Frank i Bedford Institute of Oceanography, Canada, som hadde ideen til å lage en film for å nå et bredere og ikke minst yngre publikum. Ei gruppe med folk fra NINA, Framsenteret og Fabelfjord utviklet et manus der Laila tok mer og mer plass.

Mye å lære om havets rike fiskebanker

– Det har vært veldig morsomt å være med på å lage en animasjonsfilm. Det har også vært veldig lærerikt, fordi filmskaperne har vært flinke til å forenkle og formidle vår historie som i utgangspunktet er mye mer komplisert, sier Kari Ellingsen.

Ellingsen er seniorforsker og leder prosjektet DRIVEBANKS, finansiert av MARINFORSK og Norges forskningsråd.

– Det er fremdeles mye vi ikke vet om fiskebankene. Vi vet at fiskebanker er grunne havområder der strømforholdene gir gode vekstforhold for plankton, og dermed økt produktivitet og rike fiskebestander. Derfor drar også fiskerne til fiskebankene.

– Vi undersøker om sammensetningen av fiskearter og endringer over tid er forskjellig på små og store banker, og om mønstrene varierer i ulike deler av det enorme Barentshavet. Vi studerer effekter av variasjon i både temperatur og fiskerier

– Vi undersøker også hvordan interaksjoner mellom fiskearter påvirker disse mønstrene, fordi rovdyr, som for eksempel torsk, spiser masse fisk, forteller Ellingsen.


Fessompa, eller Ulken, er et nydelig dyr, og hun er jo riktig så sjarmerende og morsom, sier Trine Lise Olsen som er stemmen til «Laila»: Michael Schult Ulriksen.

Viktig å fortelle om livet under havoverflaten

– Fesshompa er jo et nydelig dyr, og hun er jo riktig så sjarmerende og morsom, sier Trine Lise Olsen. Hun fikk jobben som stemmen til «Laila», og føler seg beæret over en slik tillit.

Gruppa som har jobbet med prosjektet var fra dag én opptatt av å nå et ungt publikum.

– Jeg synes det er viktig å nå et publikum som ikke bare er forskere. Ungdom og barn er opptatt av å ta vare på naturen. Det er viktig at de får mer informasjon om hva som rører seg under havoverflaten, og hva som påvirker det marine miljøet, sier Kari Ellingsen.

Forskningsprosjektet DRIVEBANKS

– Drivers of fish extinction and colonization on oceanic banks

I prosjektet studerer forskerne fiskesamfunn på fiskebanker i Barentshavet. De undersøker hvilke mekanismer eller prosesser som bestemmer hvordan både artsrikdom og sammensetning av fiskesamfunn varierer på fiskebankene.

Prosjektet er finansiert av MARINFORSK, Norges forskningsråd, gjennom forskningsprogrammet MARINFORSK, og Framsenterets forskningsprogram: Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkosystemer i nord. Her kan du lese mer om prosjektet: (Drivers of fish extinction and colonization on oceanic banks – DRIVEBANKS)

Kontakt: Kari Ellingsen

Go to related page