News article

Det biologiske mennesket – individer og samfunn i lys av evolusjon

Publisert 07.07.2010

Endelig foreligger boka som bør leses av alle som fulgte ivrig med i vårens store debatt om ”det store gapet” mellom naturvitenskapen og samfunnsvitenskapen. Dette er det definitive framlegget om biologiens rolle i mennesker og samfunn.

”Det biologiske mennesket – individer og samfunn i lys av evolusjon” ble nylig lansert på Tapir Akademisk Forlag (ISBN 978-82-519-2593-8).

Forfatterne bak boka er biolog og forsker, dr.scient. Terje Bongard som forøvrig var Norges første til å ta graden dr. scient. i Human adferdsøkologi, og prof. dr.philos. Eivin Røskaft som tidlig på 1980-tallet var den som etablerte fagfeltet i Norge.

Bokas omslagstekst

Hvorfor er vi sjalu? Hvorfor ofrer vi livet for egne barn, men ikke for naboens? Hvorfor er vi selvgode? Og hvorfor er vi samtidig medfølende og rause? Og hvorfor holder vi hagen i perfekt stand, men ødelegger klodens miljø?

I denne boka får du en grensesprengende forklaring på hvorfor menneskene er som vi er. Hver gang vi føler eller handler, brukes en hjerne som har tre milliarder års evolusjonshistorie. Vi leker, spiller musikk, forelsker oss, kjøper burgere, ser på TV, griner, drikker, har sex og shopper – uten å være klar over at de følelsene som driver livet vårt, er arvet fra de få som var dyktige og heldige nok til å bli våre forfedre. Som resultater av evolusjonen framheves ofte egenskaper som selvgodhet, kyniske makevalgstrategier, fremmedfrykt og konkurransementalitet. Men, vi har jo også positive medfødte følelser, som raushet, samarbeidsevne og empati – følelser som blomstrer gjennom kontakt med familien, de nære vennene og kollegene. Menneskets hjerne er tilpasset et lite gruppesamfunn: inngruppa. Boka avsluttes derfor med en idé til hvordan inngruppefølelser kan bygge ekte demokrati, gjøre samfunn bærekraftige og dermed bidra til en bedre politikk. Budskapet er klart og viktig: Kunnskap om det biologiske mennesket og hvorfor dagens globale menneskeatferd truer framtida, må nå ut til alle! Løsningen ligger i fellesskapet.

Terje Bongard og Eivin Røskaft tar opp den biologiske bakgrunnen for menneskets eksistens fra individ til samfunn(…)her får den interesserte leser religion, miljøproblemer og samfunnsdebatt i et helhetlig evolusjonsperspektiv. For å løse problemene i moderne samfunn er dette perspektivet nødvendig.

(Anders Pape Møller, Prof. i biologi ved Universitetet i Paris-Sud)

Boken gir innsikt i hvorfor vår egen art har så mange egoistiske og negative sider. Dette kan hjelpe oss med å bekjempe slik atferd, og i stedet fremme biologiske drifter hos mennesket som er positive for andre, slik som å samarbeide og å ta ansvar for felles ressurser.

(Tore Slagsvold, prof. i biologi, UiO)

Naturen i mennesket og mennesket i naturen er to tema som henger uløselig sammen. Vi er fysisk og psykisk utmeislet gjennom en lang evolusjonær historie. Denne innsikten og erkjennelsen kan kaste lys over mye av vår atferd - og hjelpe oss med å finne løsningene.

(Dag O. Hessen, prof. i biologi, UiO)

For å forstå hvorfor mennesket ødelegger den ytre naturen, må vi forstå vår egen, indre natur. Denne boka utvider selvinnsikten til gruppenivå. Slik kunnskap er nødvendig for å kunne styre oss ut av miljøkrisen.

(Sigmund Hågvar, prof. i biologi, UMB, Ås)

Det er helt nødvendig å forstå hvilke basale drivkrefter som ligger bak god eller dårlig miljøatferd. Denne boka er et viktig bidrag for å kunne endre vår atferd til det bedre.

(Peter J. Schei, direktør FNI)

Venstresida har vært allergisk mot evolusjonære forklaringer på menneskelig atferd. Denne boka viser at holdningen bør være motsatt: bare ved vitenskapelig basert innsikt i menneskelige tilbøyeligheter, blir det mulig med effektivt samvirke for å skape et bedre samfunn.

(Trond Andresen, aman., NTNU og samfunnsdebattant)

 

Kontaktperson i NINA: Terje Bongard

 

For anmeldereksemplar kontakt:

Turid Sødal Breistrand
Tapir Akademisk Forlag
Direkte tlf. 73 59 32 08
E-post turid.s.breistrand@tapirforlag.no

Her kan du lese mer:

 

About NINA

The Norwegian Institute for Nature Research (NINA) is Norway’s leading institution for applied ecological research.

Work in NINA

Do you want to work for NINA? See vacancies.

Projects in NINA

Contact us

 P.O. Box 5685 Torgard,
     NO-7485 Trondheim

 Phone +47 73 80 14 00
 E-mail: firmapost@nina.no

NINA intro
NINA
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema