Work in NINA

Work in NINA

Assisterende forskningssjef

11.11.2019
Vi skal tilsette en assisterende forskningssjef i nyopprettet stilling på vår avdeling i Tromsø.
Read more..

Forsker innen ornitologi, med vekt på terrestrisk økologi, ved NINA Bergen

04.11.2019
Har du lyst til å arbeide i et av landets ledende miljøforskningsinstitutt? Har du lyst til å være med på å skape kunnskapsbaserte miljøløsninger for samfunnet? Da kan Norsk institutt for naturforskning (NINA) være rette plassen for deg.
Read more..

Fast stilling som forsker med fokus på sjøfugl og populasjonsøkologi

08.10.2019
NINA er et uavhengig forskningsinstitutt organisert som en stiftelse som forsker på natur og samspillet natur-samfunn. Vi er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge med rundt  275 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim i tilknytning til NTNU ...
Read more..

Researcher position in population ecology (seabirds)

08.10.2019
The Department of arctic ecology at Norwegian Institute for Nature Research (NINA) in Tromsø announces a permanent position as a Researcher in seabird population ecology.
Read more..