Work in NINA

Work in NINA

Vi søker etter nestledere på våre forskningsavdelinger i Trondheim

12.09.2018
NINA skal tilsette fire assisterende forskningssjefer i nyopprettede stillinger på avdelingene våre i Trondheim.
Read more..

 

About NINA

The Norwegian Institute for Nature Research (NINA) is Norway’s leading institution for applied ecological research.

Work in NINA

Do you want to work for NINA? See vacancies.

Projects in NINA

Contact us

 P.O. Box 5685 Torgard,
     NO-7485 Trondheim

 Phone +47 73 80 14 00
 E-mail: firmapost@nina.no

Bestillngsskjema_MaurINorge