Work in NINA

Work in NINA

Feltmedarbeidere for NiN-kartlegging og botaniske ruteanalyser

06.01.2020
Norsk institutt for naturforskning (NINA) er et uavhengig forskningsinstitutt organisert som en stiftelse. Vi er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge med over 275  ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim, og vi har forskningsavdelinger  i ...
Read more..