News

Jane Uhd Jepsen er første vinner av Fægriprisen for god forskningsformidling

Published on: 10. December 2019
Author: Bjørg Bruset

Jane Uhd Jepsen, NINA, og Ole Petter Laksforsmo Vindstad, UiT, er vinnerne av den første Fægriprisen for artikkelen Populasjonssykluser hos bjørkemåler - små dyr med enorme  svingninger.

Jane Uhd Jepsen er første vinner av Fægriprisen for god forskningsformidling

Den nye Fægriprisen deles ut for den beste populærvitenskapelige artikkel i tidsskriftet Naturen. Vindstad og Jepsen vinner hovedprisen på 10 000 kr. I tillegg går studentprisen på 5000 kr til Audun Rugstad.

- For oss forskere gir tidsskriftet Naturen en kjærkommen mulighet til å gi utløp for litt ekte formidlerglede. Artikkelen om bjørkemålere var en glede for oss å skrive, og vi er svært glade for å se at vi klarte å formidle vår entusiasme på en så god måte at artikkelen ble prisvinner. Å bli tildelt Fægriprisen gir selvsagt inspirasjon til å fortsette med popularisert formidling i fremtiden, uttaler Vindstad og Jepsen i forbindelse med tildelingen.

Populasjonssykluser og ediacaraskapningene

Vindstad, forsker ved Universitetet i Tromsø, og Jane Uhd Jepsen, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning, har skrevet artikkelen Populasjonssykluser hos bjørkemålere – små dyr med enorme svingninger. Artikkelen beskriver de komplekse og interessante populasjonssyklusene til nattsommerfuglene fjellbjørkemåler og liten frostmåler.

Studentprisen deles ut til Audun Rugstad, tidligere bachelorstudent i biologi ved Universitetet i Oslo, for artikkelen På sporet av de mystiske ediacara-skapningenes tapte tid. Rugstads artikkel tar oss omtrent 550 millioner år tilbake i tid, til en nokså ukjent geologisk periode, der leserne blir bedre kjent med «dyrene før dyrene».

Artiklene er åpne for publikum i perioden 10.–24. desember 2019.

Velskrevet og lettfattelig

Naturen er et av de få norskspråklige tidsskriftene som har en popularisert form, men samtidig publiserer artikler som er lange nok til å gå i dybden på sammensatte vitenskapelige temaer. Tidsskriftet lykkes dermed i å formidle kunnskap på en form som er lett forståelig, men samtidig nyansert. Dette er viktig for å imøtegå overforenklede og polariserte fremstillinger av samfunnsaktuelle vitenskapelige problemstillinger, uttaler vinnerne Vindstad og Jepsen om tidsskriftet Naturens samfunnsoppdrag.

– Det er kjempebra at tidsskriftet Naturen retter søkelyset mot god populærvitenskapelig formidling i en tid hvor kanskje aldri har vært viktigere. Og jeg synes også det er veldig positivt at dere har et særskilt fokus mot studenter, noe som forhåpentlig vil oppmuntre flere unge, aspirerende skribenter til å prøve å skrive og sende inn, uavhengig av om man har noe erfaring fra før, uttaler vinneren av studentprisen, Audun Rugstad, om tidsskriftet Naturens samfunnsoppdrag.

Om vinnerartikkelen fra Vindstad og Jepsen har juryen, som har bestått av Naturens redaksjon, uttalt følgende: «Velskrevet og lettfattelig gjennomgang av tre teorier for populasjonssvingninger hos bjørkemålere. Samtidig som de går gjennom teoriene, så bruker de også det som skjer når klimaet nå har blitt varmere og forklarer litt rundt oppmerksomheten «invasjonen» av disse artene har fått i media de siste årene. De bruker også forskjeller mellom de to artene dette dreier seg om på en god måte.»

      

Jane Uhd Jepsen. foto Privat                                                            Ole Petter Laksforsmo Vindstad. Foto Privat

Om Fægriprisen

Fægris minnepris for populærvitenskapelig formidling i tidsskriftet Naturen, forkortet til Fægriprisen, deles i år ut for første gang. Fægriprisen er en forfatterpris som er opprettet av Universitetet i Bergen og tidsskriftet Naturen, for å hedre og oppmuntre til god, skriftlig populærvitenskapelig formidling innenfor naturvitenskapene. Prisen har to kategorier; en hovedkategori og en kategori for studenter, der premiene er henholdsvis 10 000 kr og 5 000 kr. Prisen er planlagt å bli delt ut årlig.

Prisen er oppkalt etter Knut Fægri (sr.), og ble innstiftet i 2019, 110 år etter Fægris fødeår i 1909. Fægri var professor i botanikk og paleoøkologi ved UiB, og han er ansett for å være en av Norges aller fremste botanikere gjennom tidene. Fægri var redaktør Norges eldste populærvitenskapelige tidsskrift, Naturen, i mer enn 30 år (1947–1978).

Kontaktinfo til tidsskriftet Naturen:

Arne Skorping, redaktør i Naturen: arne.skorping@uib.no. Mob. 952 14 032.

Gunvar Mikkelsen, redaksjonssekretær i Naturen: gunvar.mikkelsen@uib.no. Mob. 996 22 830.

Kontaktinfo til vinnere:

Ole Petter Laksforsmo Vindstad

Jane Uhd Jepsen

Mer informasjon om Fægriprisen:

https://www.idunn.no/natur/2019/01/innstiftelse_av_faegriprisen

https://no.wikipedia.org/wiki/Fægriprisen

Mer informasjon om tidsskriftet Naturen:

https://no.wikipedia.org/wiki/Naturen_(tidsskrift)

https://www.idunn.no/natur#/about

Print

Kittiwakes find refuge on offshore oil rigs

19.11.2020
Offshore oil rigs serve as a breeding refuge for Norwegian Black-legged Kittiwakes. Although they are few in number, these birds produce more chicks than kittiwakes in natural colonies along the coast, to the benefit of the impoverished Norwegian Kittiwake population. ...
Read more..

Seabird experts in CAFF propose a new kittiwake conservation plan

04.11.2020
The Circumpolar Seabird Group under CAFF and the Arctic Council has proposed a conservation plan for the black-legged kittiwake Rissa tridactyla , a species which has been declining severely since the 1970s. Four main objectives are identified, and specific action...
Read more..

Palm oil certification brings mixed outcomes to neighbouring communities

02.11.2020
Sustainable certification of oil palm plantations can reduce poverty, but the timing of certification is among the factors that influence the effect.
Read more..

Seabirds and kelp harvest – conflict or harmony?

18.09.2020
Foraging shags and commercial kelp harvesters very often utilize the same marine areas.
Read more..

How efficient are mitigation measures for bird-friendly wind power?

14.08.2020
Simple measures can make wind turbines more bird friendly. New research shows that measures such as painting the rotor blades or towers, using UV-light and smart micro-siting of wind turbines, decreases the risk for bird collisions considerably.
Read more..

Wild salmon’s wild journey in the ocean

28.05.2020
Last spring Atlantic salmon were tagged with satellite tags in Southern Norway. Now they have phoned home.
Read more..

Vultures respond to auditory cues

20.05.2020
Vultures and other avian scavengers characteristically circle the skies, scanning the ground for carcasses. New research has revealed that these birds can, in addition to sight, respond to auditory cues indicative of potential foraging opportunities.
Read more..

Carbon emissions have made the world a greener place, which has a cooling effect

07.02.2020
The very same carbon emissions responsible for harmful changes to climate are also fertilizing plant growth, which in turn is somewhat moderating global warming. This affects also remote places, like the High Arctic.
Read more..

Animals take climate action

02.09.2019
Migratory animals are actively adjusting their traditions to climate change.
Read more..

A ray of hope for the golden deer of Myanmar

29.05.2019
Developing state-of-the-art statistical tools that combine different sources of data has allowed researchers from Norway and Myanmar to make robust estimates of population size for an often-overlooked population of one of the world’s most threatened deer species. The r...
Read more..

Have you checked your baggage for alien species?

11.04.2019
Are you travelling to the Arctic? Seeds, insects and parasites can travel with you as stowaways without your knowledge. A new short film explains how you can avoid bringing unwanted species that can threaten the vulnerable Arctic environment.  
Read more..

China and India dominate in greening the Earth

13.02.2019
A new study reports China’s planting of trees and India’s intensive crop cultivation as the main reasons why the Earth is greening throwing doubt on the role of carbon dioxide fertilization, which climate change skeptics have touted as the beneficial effects of otherwi...
Read more..

First estimates of body mass change between the breeding and wintering stage in Atlantic Puffins.

07.01.2019
By measuring body mass and wing length of adult Atlantic Puffins on their breeding grounds and in their wintering areas near the Faroe Islands, researchers have now estimated the seasonal changes in body mass for two populations breeding in Norway and Scotland.
Read more..

Long-term side-effects of abdominal implants in brown bears

15.10.2018
A recent study from the Scandinavian Brown Bear Research Project has shown serious side effects from radio transmitters implanted into the abdominal cavity of brown bears.
Read more..

Environmental benefits of leaving offshore infrastructure in the ocean

05.07.2018
More than 7500 oil and gas platforms and wind turbines will become obsolete in the next few decades. Full removal may not be the best plan after all, according to new survey of international experts.
Read more..

Standardization and facilitation of seabird data for use in impact and environmental risk assessments

02.07.2018
A new NINA-report gives recommendation on how seabird data should best be used in impact and environmental risk assessments.
Read more..

NINA Annual Report 2017

27.06.2018
NINA’s key statistics and activities throughout 2017. 
Read more..

Flexibility in the foraging behaviour of the kittiwake may buffer the effect of marine environmental changes

30.01.2018
Recent Norwegian research shows that the black-legged kittiwake is surprisingly flexible when it comes to finding food for itself and its chicks. The ability to adapt makes this small gull robust to changes in the marine environment – that is, if it has access to suita...
Read more..

Impacts of salmon lice on wild Atlantic salmon and sea trout

10.01.2018
New report concludes: Considerable evidence exists that there is a link between farm-intensive areas and the spread of salmon lice to wild Atlantic salmon and sea trout. 
Read more..

 

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: