News

Stort potensial for miljødesign i vannmagasiner

Published on: 9. December 2019
Author: Juliet Landrø

Norge har hundrevis av innsjøer som blir brukt som vannmagasiner for kraftproduksjon, likevel vet vi lite om hvordan det påvirker fisken som lever der. Nå mener forskerne det er mulig å finn vinn-vinn-løsninger for vannmagasiner slik man har gjort med miljødesign for laks i elvene.

Stort potensial for miljødesign i vannmagasiner

Vannkraftmagasinene har en nøkkelrolle i kraftsystemet, fordi lagringsmuligheten gjør at vi kan produsere og eksportere kraften når etterspørselen er størst. Derfor vil magasinene være viktige i framtidens energimarkeder. Samtidig er magasinene en viktig del av lokalsamfunnet, både som arena for rekreasjon, friluftsliv og for lokal- og  nasjonal identitet. Til tross for det, vet vi lite om hva som foregår under overflaten.

Tidligere forskningsprosjekter har kommet med konkrete råd for forvaltingen av regulerte elver, som håndbøkene «Miljødesign for laks» og «Miljøvirkninger av effektkjøring».

– Til tross for at Norge har så mange innsjøer regulert til vannkraftformål og disse magasinene har en så viktig rolle, har vi mindre kunnskap om aktuelle miljøtiltak i magasin enn for elv, sier forsker Ingeborg Palm Helland i Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Derfor har forskerne i en ny HydroCen-rapport undersøkt hva som skal til for å lage en Miljødesignhåndbok for vannmagasiner.

Her kan du lese rapporten: “Towards environmental design in hydropower reservoirs - Developing a handbook for mitigation measures in regulated lakes” 

Har gode verktøy, men få er i bruk

Det de fant ut var at vi allerede har ei ganske god verktøykasse.

– Vi har gode verktøy for å undersøke alt vi trenger i magasiner og vi har nok kompetanse til å stille diagnose, sier Helland.

Men selv om metodene finnes, ligger verktøyet stort sett ubrukt på hylla.

– I mange magasiner vet vi ikke hvor fisken gyter eller hvor ungfisken oppholder seg og vi har ikke dybdekart eller temperaturmålinger, sier Helland.  

– Uten slik informasjon kan vi ikke finne flaskehalsene som begrenser fiskeproduksjonen.

Miljødesign for laks ble utviklet i forskningssenteret CEDREN, og er tatt i bruk mange steder. I elvene kartlegger man blant annet skjul, gyteområder og temperatur for å finne ut hvor gode muligheter det er for å få en god fiskebestand. I HydroCen jobber forskerne nå med utvidet miljødesign hvor man blant annet forsker i innlandselver. Men så langt har ingen av prosjektene i HydroCen handlet om miljødesign i innsjøer.

– Denne rapporten er et oppspill til videre forskning. Det er ikke en miljødesignhåndbok ennå, men en vurdering av hva som skal til for å lage en håndbok, sier Helland.

– Konklusjonen vår er at det er mulig å lage miljødesign for magasiner, men at vi trenger mer kunnskap om aktuelle tiltak og konkrete designløsninger.

Denne strukturen blir brukt for å komme fram til gode tiltak for laks i regulerte elver, forskerne lurer nå på hvordan skjemaet ville sett ut dersom det skulle brukes i innsjøer. Utviklet i CEDREN

Få tiltak er prøvd

Tradisjonelt har utsetting av fisk vært det vanligste tiltaket i magasiner her i landet. Dette har i hovedsak vært gjort for å bedre fisket eller kompensere for tapt fiskeproduksjon, men nå ønsker man å redusere bruken av settefisk. Målet er, så langt det er mulig, å gjøre habitattiltak som sikrer at fisken kan ha naturlig gyting og rekruttering i stedet for å drive med utsetting av fisk fra klekkerier.

Hvilke habitattiltak er egentlig prøvd i magasinene våre?

Forskerne gjorde en spørreundersøkelse blant alle fylkesmennene i Norge for å finne ut hva slags andre tiltak enn settefisk som har blitt brukt for å bedre levevilkårene for fisk. Det var svært få som hadde prøvd andre tiltak.

– Av nesten 1200 magasiner, sa fylkesmennene at de kun visste om 37 magasiner hvor det var gjort tiltak for å bedre forholdene for fisk. De fleste tiltakene var ikke utført i selve magasinet, men i gytebekkene rundt innsjøen, forteller Helland.

Men forskerne fikk inn 14 eksempler på tiltak i selve innsjøen, blant annet forbedring av gyteområder for innsjøgytende fisk og utlegging av skjul for ungfisk i strandsona. Det var også eksempler på at man i enkelte magasiner har endret tappe-mønsteret til kraftverket for å bedre forholdene for gytefisk. Noen steder er det også lagd en «innsjø i innsjøen» for å skjerme fisk fra raske vannstandsendringer når magasinet tappes ned eller fylles opp.

– Disse eksemplene er svært interessante og relevante for en eventuell håndbok for miljødesign i vannmagasiner. Selv om disse innsjøene varierer svært mye både i størrelse, bruk og artsmangfold må målet være å finne optimale måter å balansere behovene til en fiskebestand med nødvendigheten for kraftproduksjon, sier Helland.

Forskerne ønsker derfor å starte et tverrfaglig prosjekt hvor forskere kan jobbe sammen med forvaltning og kraftbransjen.

– Så vidt vi vet er det ingen som har gjort et miljødesign-prosjekt i et vannmagasin før, så drømmen hadde vært å samarbeide i en tverrfaglig forskergruppe der også kraftprodusenter og forvaltningen er med og bruke et kraftmagasin som case for å utvikle miljødesign for magasiner, sier Helland.

Les rapporten: “Towards environmental design in hydropower reservoirs – Developing a handbook for mitigation measures in regulated lakes”

Kontakt: Ingeborg Palm Helland

Print

Kittiwakes find refuge on offshore oil rigs

19.11.2020
Offshore oil rigs serve as a breeding refuge for Norwegian Black-legged Kittiwakes. Although they are few in number, these birds produce more chicks than kittiwakes in natural colonies along the coast, to the benefit of the impoverished Norwegian Kittiwake population. ...
Read more..

Seabird experts in CAFF propose a new kittiwake conservation plan

04.11.2020
The Circumpolar Seabird Group under CAFF and the Arctic Council has proposed a conservation plan for the black-legged kittiwake Rissa tridactyla , a species which has been declining severely since the 1970s. Four main objectives are identified, and specific action...
Read more..

Palm oil certification brings mixed outcomes to neighbouring communities

02.11.2020
Sustainable certification of oil palm plantations can reduce poverty, but the timing of certification is among the factors that influence the effect.
Read more..

Seabirds and kelp harvest – conflict or harmony?

18.09.2020
Foraging shags and commercial kelp harvesters very often utilize the same marine areas.
Read more..

How efficient are mitigation measures for bird-friendly wind power?

14.08.2020
Simple measures can make wind turbines more bird friendly. New research shows that measures such as painting the rotor blades or towers, using UV-light and smart micro-siting of wind turbines, decreases the risk for bird collisions considerably.
Read more..

Wild salmon’s wild journey in the ocean

28.05.2020
Last spring Atlantic salmon were tagged with satellite tags in Southern Norway. Now they have phoned home.
Read more..

Vultures respond to auditory cues

20.05.2020
Vultures and other avian scavengers characteristically circle the skies, scanning the ground for carcasses. New research has revealed that these birds can, in addition to sight, respond to auditory cues indicative of potential foraging opportunities.
Read more..

Carbon emissions have made the world a greener place, which has a cooling effect

07.02.2020
The very same carbon emissions responsible for harmful changes to climate are also fertilizing plant growth, which in turn is somewhat moderating global warming. This affects also remote places, like the High Arctic.
Read more..

Animals take climate action

02.09.2019
Migratory animals are actively adjusting their traditions to climate change.
Read more..

A ray of hope for the golden deer of Myanmar

29.05.2019
Developing state-of-the-art statistical tools that combine different sources of data has allowed researchers from Norway and Myanmar to make robust estimates of population size for an often-overlooked population of one of the world’s most threatened deer species. The r...
Read more..

Have you checked your baggage for alien species?

11.04.2019
Are you travelling to the Arctic? Seeds, insects and parasites can travel with you as stowaways without your knowledge. A new short film explains how you can avoid bringing unwanted species that can threaten the vulnerable Arctic environment.  
Read more..

China and India dominate in greening the Earth

13.02.2019
A new study reports China’s planting of trees and India’s intensive crop cultivation as the main reasons why the Earth is greening throwing doubt on the role of carbon dioxide fertilization, which climate change skeptics have touted as the beneficial effects of otherwi...
Read more..

First estimates of body mass change between the breeding and wintering stage in Atlantic Puffins.

07.01.2019
By measuring body mass and wing length of adult Atlantic Puffins on their breeding grounds and in their wintering areas near the Faroe Islands, researchers have now estimated the seasonal changes in body mass for two populations breeding in Norway and Scotland.
Read more..

Long-term side-effects of abdominal implants in brown bears

15.10.2018
A recent study from the Scandinavian Brown Bear Research Project has shown serious side effects from radio transmitters implanted into the abdominal cavity of brown bears.
Read more..

Environmental benefits of leaving offshore infrastructure in the ocean

05.07.2018
More than 7500 oil and gas platforms and wind turbines will become obsolete in the next few decades. Full removal may not be the best plan after all, according to new survey of international experts.
Read more..

Standardization and facilitation of seabird data for use in impact and environmental risk assessments

02.07.2018
A new NINA-report gives recommendation on how seabird data should best be used in impact and environmental risk assessments.
Read more..

NINA Annual Report 2017

27.06.2018
NINA’s key statistics and activities throughout 2017. 
Read more..

Flexibility in the foraging behaviour of the kittiwake may buffer the effect of marine environmental changes

30.01.2018
Recent Norwegian research shows that the black-legged kittiwake is surprisingly flexible when it comes to finding food for itself and its chicks. The ability to adapt makes this small gull robust to changes in the marine environment – that is, if it has access to suita...
Read more..

Impacts of salmon lice on wild Atlantic salmon and sea trout

10.01.2018
New report concludes: Considerable evidence exists that there is a link between farm-intensive areas and the spread of salmon lice to wild Atlantic salmon and sea trout. 
Read more..

 

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: