News

NINA news

Det kan være utfordrende å kjønnsbestemme villaks

Published on: 29. June 2021
Author: Anne Olga Syverhuset

Genetiske undersøkelser tyder på at det ikke alltid er like lett å se om det er en hunn- eller hannlaks som har bitt på kroken. 

Det kan være utfordrende å kjønnsbestemme villaks
Hannlaks på 1,3 kg fanget i juni. Foto: Øyvind Solem, NINA.

I flere vassdrag må laksefiskere som får hunnlaks på kroken sette den ut igjen. Freding av hunnlaks i hele eller deler av sportsfiskesesongen er i noen vassdrag et virkemiddel for å opprettholde høstbare bestander av villaks. En forutsetning for at hunnlaksfreding skal fungere, er at fiskerne klarer å skille mellom hannlaks og hunnlaks. 

Genetiske analyser av skjellprøver fra 797 avlivede laks fra sportsfiske i fire elver tyder på at det ikke alltid er like lett. Når forskerne bestemte kjønnet genetisk, stemte det ikke overens med innrapportert kjønn for 21 % av prøvene fra Namsen, 22 % fra Gaula, 24 % fra Orkla og 31 % fra Surna.

– Det er viktig å huske på at vi ikke har testet genetisk kjønn på laksene som ble gjenutsatt, siden kun avlivet og innrapportert laks er representert i skjellprøveutvalget vi brukte, understreker NINA-forsker Grethe Robertsen.
 
Hun legger til:
– Siden laksene som fiskerne var mest sikre på var hunner sannsynligvis ble satt ut igjen under hunnlaksfredningen, har nok vårt materiale en større andel laks som fiskerne var usikre på enn det som var tilfelle for hele fangsten.

Resultatene fra forsøket er nylig publisert i NINA Rapport 1955.

Større andel hunner feilrapportert som hanner enn motsatt 

Andelen laks som var innrapportert som hunner, men som viste seg å være hanner, lå på ca. 17 % i Namsen, 11 % i Surna, 13 % i Orkla og 10 % i Gaula. Tilsvarende tall for laks som var innrapportert som hanner, men som var genetiske hunner var 25 % i Namsen, 45 % i Surna, 32 % i Orkla og 27 % i Gaula.

– Namsen hadde altså noe høyere grad av riktig innrapportering av kjønn enn de andre elvene. Dette gjaldt spesielt for hunner, utdyper NINA-forsker Øyvind Solem. 

Graden av riktig innrapportering var lavest tidlig i sesongen og økte over sesongen i alle elvene, bortsett fra i Gaula hvor den holdt seg på samme nivå. Generelt sett blir kjønnstrekk, som for eksempel kjevekrok hos hannene, mer og mer tydelige jo nærmere man kommer gytetiden.


Hunnlaksfreding kan ha en effekt

– Selv om en del laks blir innrapportert med feil kjønn, synes hunnlaksfredning likevel å kunne føre til at en mindre andel av hunnlaksen blir avlivet sent i sesongen, sier Solem.

Samtidig er mange faktorer med på å påvirke dette bildet. For eksempel var det i Namsen og Surna forventet at en større andel av hunnene ble tatt i løpet av den første måneden i sportsfisket enn de to siste, siden det er en større andel hunner blant mellom- og storlaks, enn blant smålaks, og fangstene av mellom- og storlaks var størst i starten av fiskesesongen.


Begrenset datagrunnlag

Forskerne påpeker at en ikke bør trekke generelle konklusjoner basert på resultatene i rapporten siden de bygger på kun 200 skjellprøver fra hver elv og alle stammer fra ett enkelt år.
 
– I et oppfølgingsprosjekt skal vi analysere flere skjellprøver, både fra år før og etter hunnlaksfredning ble innført. Dette vil gi et bedre grunnlag for å vurdere hvor effektivt hunnlaksfredning er som forvaltningstiltak sammenlignet med andre tiltak, som for eksempel obligatorisk fang og slipp etter en viss dato, sier Robertsen.


Les mer: Genetisk kartlegging av kjønn hos laks fra skjellprøver innsamlet ved sportsfiske. 

Kontakt: Grethe Robertsen og Øyvind Solem

Medvirkende organisasjoner: Norsk institutt for naturforskning, Veterinærinstituttet, Elvene rundt Trondheimsfjorden, Gaula Fiskeforvaltning, Orkla Fellesforvaltning.

Finansieringskilder: Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning
 

Print

Kittiwakes find refuge on offshore oil rigs

19.11.2020
Offshore oil rigs serve as a breeding refuge for Norwegian Black-legged Kittiwakes. Although they are few in number, these birds produce more chicks than kittiwakes in natural colonies along the coast, to the benefit of the impoverished Norwegian Kittiwake population. ...
Read more..

Seabird experts in CAFF propose a new kittiwake conservation plan

04.11.2020
The Circumpolar Seabird Group under CAFF and the Arctic Council has proposed a conservation plan for the black-legged kittiwake Rissa tridactyla , a species which has been declining severely since the 1970s. Four main objectives are identified, and specific action...
Read more..

Palm oil certification brings mixed outcomes to neighbouring communities

02.11.2020
Sustainable certification of oil palm plantations can reduce poverty, but the timing of certification is among the factors that influence the effect.
Read more..

Seabirds and kelp harvest – conflict or harmony?

18.09.2020
Foraging shags and commercial kelp harvesters very often utilize the same marine areas.
Read more..

How efficient are mitigation measures for bird-friendly wind power?

14.08.2020
Simple measures can make wind turbines more bird friendly. New research shows that measures such as painting the rotor blades or towers, using UV-light and smart micro-siting of wind turbines, decreases the risk for bird collisions considerably.
Read more..

Wild salmon’s wild journey in the ocean

28.05.2020
Last spring Atlantic salmon were tagged with satellite tags in Southern Norway. Now they have phoned home.
Read more..

Vultures respond to auditory cues

20.05.2020
Vultures and other avian scavengers characteristically circle the skies, scanning the ground for carcasses. New research has revealed that these birds can, in addition to sight, respond to auditory cues indicative of potential foraging opportunities.
Read more..

Carbon emissions have made the world a greener place, which has a cooling effect

07.02.2020
The very same carbon emissions responsible for harmful changes to climate are also fertilizing plant growth, which in turn is somewhat moderating global warming. This affects also remote places, like the High Arctic.
Read more..

Animals take climate action

02.09.2019
Migratory animals are actively adjusting their traditions to climate change.
Read more..

A ray of hope for the golden deer of Myanmar

29.05.2019
Developing state-of-the-art statistical tools that combine different sources of data has allowed researchers from Norway and Myanmar to make robust estimates of population size for an often-overlooked population of one of the world’s most threatened deer species. The r...
Read more..

Have you checked your baggage for alien species?

11.04.2019
Are you travelling to the Arctic? Seeds, insects and parasites can travel with you as stowaways without your knowledge. A new short film explains how you can avoid bringing unwanted species that can threaten the vulnerable Arctic environment.  
Read more..

China and India dominate in greening the Earth

13.02.2019
A new study reports China’s planting of trees and India’s intensive crop cultivation as the main reasons why the Earth is greening throwing doubt on the role of carbon dioxide fertilization, which climate change skeptics have touted as the beneficial effects of otherwi...
Read more..

First estimates of body mass change between the breeding and wintering stage in Atlantic Puffins.

07.01.2019
By measuring body mass and wing length of adult Atlantic Puffins on their breeding grounds and in their wintering areas near the Faroe Islands, researchers have now estimated the seasonal changes in body mass for two populations breeding in Norway and Scotland.
Read more..

Long-term side-effects of abdominal implants in brown bears

15.10.2018
A recent study from the Scandinavian Brown Bear Research Project has shown serious side effects from radio transmitters implanted into the abdominal cavity of brown bears.
Read more..

Environmental benefits of leaving offshore infrastructure in the ocean

05.07.2018
More than 7500 oil and gas platforms and wind turbines will become obsolete in the next few decades. Full removal may not be the best plan after all, according to new survey of international experts.
Read more..

Standardization and facilitation of seabird data for use in impact and environmental risk assessments

02.07.2018
A new NINA-report gives recommendation on how seabird data should best be used in impact and environmental risk assessments.
Read more..

NINA Annual Report 2017

27.06.2018
NINA’s key statistics and activities throughout 2017. 
Read more..

Flexibility in the foraging behaviour of the kittiwake may buffer the effect of marine environmental changes

30.01.2018
Recent Norwegian research shows that the black-legged kittiwake is surprisingly flexible when it comes to finding food for itself and its chicks. The ability to adapt makes this small gull robust to changes in the marine environment – that is, if it has access to suita...
Read more..

Impacts of salmon lice on wild Atlantic salmon and sea trout

10.01.2018
New report concludes: Considerable evidence exists that there is a link between farm-intensive areas and the spread of salmon lice to wild Atlantic salmon and sea trout. 
Read more..