News

NINA news

Norsk lakseforvaltning fra A til Å

Published on: 2. July 2021
Author: Anne Olga Syverhuset

Ny rapport beskriver alt du trenger å vite om hvordan norsk lakseforvaltning er bygd opp.

Norsk lakseforvaltning fra A til Å
En ny rapport beskriver hvordan lakseforvaltningen er bygd opp, og hvem som utfører den. Foto: Eva B. Thorstad / NINA.

Laks er en viktig naturressurs i Norge, og Norge har ansvar for en stor andel av laksen rundt Nord-Atlanteren. Heldigvis vet vi mye om hva som påvirker villaksen på godt og vondt, og forvaltninga av laks i Norge er derfor veldig kunnskapsbasert. Men det at vi har så mye kunnskap om hva som påvirker villaksen, og at den påvirkes av så mange ulike menneskelige aktiviteter både i elvene og sjøen, gjør samtidig forvaltninga av laks veldig kompleks. 

– Hvordan forvaltningen av laks foregår, og hvilken kunnskap den er bygd på, kan rett og slett være litt vanskelig å holde rede på for de som har bruk for å kunne noe om det, sier Eva B. Thorstad, som forsker på laks i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

I forbindelse med prosjektet SALCUL har hun sammen med kollega Stine Rybråten laget en rapport som beskriver forvaltningen av laks i Norge.

– Vi beskriver de ulike nivåene i lakseforvaltingen, hvem man kan henvende seg til for ulike spørsmål og hvilke lovverk som virker inn, forteller Thorstad.

I rapporten beskriver de hvordan lakseforvaltningen er bygd opp, og hvem som utfører den. De beskriver hvordan laksefisket forvaltes, hvem som har rett til å fiske, hvordan fiskeregler bestemmes, og hvordan fangststatistikken fra sjølaksefisket og elvefisket samles og brukes. 

– Vi beskriver også hvordan laksebestandene vurderes i forhold til om de når gytebestandsmål og har et høstbart overskudd, sier Thorstad.

Villaksen har en egen kvalitetsnorm under naturmangfoldloven som bestandene vurderes etter, og denne er også beskrevet.

Rapporten kan fungere som et oppslagsverk og er gitt en kortfattet form for å gjøre den overkommelig å lese. I tillegg danner rapporten en oversiktlig bakgrunn for å se nærmere på muligheten for at flere former for kunnskap i større grad kan inngå i lakseforvaltningen.

SALCUL vil etablere en bredere kunnskapsbase for forvaltning av laks

Både nasjonalt og internasjonalt vektlegges behovet for samarbeid mellom ulike fagdisipliner og kunnskapsformer, inkludert lokal og tradisjonell kunnskap, i utviklingen av helhetlige tilnærminger til bærekraftige naturforvaltningsløsninger.
Prosjektet SALCUL tar utgangspunkt i laksens kulturmiljø i Namsen og Deatnu-Tana, og legger vekt på å utarbeide gode prosesser for kunnskapsdeling og samproduksjon av lokal og tradisjonell kunnskap, samfunnsvitenskapelig kunnskap og naturvitenskaplig kunnskap.

– Målet er å etablere en bredere kunnskapsbase for forvaltning av laks, og slik forhåpentligvis kunne bidra til en lakseforvaltning det er større enighet om, forteller Rybråten, som er prosjektleder. 

Planlagte arbeidsmøter har blitt forsinket på grunn av korona, og Rybråten gleder seg nå til å komme i gang med møter med samarbeidspartnerne i prosjektet.

– Det blir spennende å jobbe sammen for å finne fram til gode måter å organisere denne samproduksjonen av kunnskap på, sier Rybråten.

I høst vil det også arrangeres en internasjonal workshop for utveksling av erfaringer fra medforvaltningsprosesser og samproduksjon av kunnskap knyttet til laks i ulike områder. I tillegg er utstillinger ved Namdalsmuseet og Tana museum under utarbeidelse og vil åpnes neste år.    

Les mer om prosjektet SALCUL.

Les rapporten: Forvaltning av laks

Kontaktpersoner: Eva B. Thorstad og Stine Rybråten

Print

Kittiwakes find refuge on offshore oil rigs

19.11.2020
Offshore oil rigs serve as a breeding refuge for Norwegian Black-legged Kittiwakes. Although they are few in number, these birds produce more chicks than kittiwakes in natural colonies along the coast, to the benefit of the impoverished Norwegian Kittiwake population. ...
Read more..

Seabird experts in CAFF propose a new kittiwake conservation plan

04.11.2020
The Circumpolar Seabird Group under CAFF and the Arctic Council has proposed a conservation plan for the black-legged kittiwake Rissa tridactyla , a species which has been declining severely since the 1970s. Four main objectives are identified, and specific action...
Read more..

Palm oil certification brings mixed outcomes to neighbouring communities

02.11.2020
Sustainable certification of oil palm plantations can reduce poverty, but the timing of certification is among the factors that influence the effect.
Read more..

Seabirds and kelp harvest – conflict or harmony?

18.09.2020
Foraging shags and commercial kelp harvesters very often utilize the same marine areas.
Read more..

How efficient are mitigation measures for bird-friendly wind power?

14.08.2020
Simple measures can make wind turbines more bird friendly. New research shows that measures such as painting the rotor blades or towers, using UV-light and smart micro-siting of wind turbines, decreases the risk for bird collisions considerably.
Read more..

Wild salmon’s wild journey in the ocean

28.05.2020
Last spring Atlantic salmon were tagged with satellite tags in Southern Norway. Now they have phoned home.
Read more..

Vultures respond to auditory cues

20.05.2020
Vultures and other avian scavengers characteristically circle the skies, scanning the ground for carcasses. New research has revealed that these birds can, in addition to sight, respond to auditory cues indicative of potential foraging opportunities.
Read more..

Carbon emissions have made the world a greener place, which has a cooling effect

07.02.2020
The very same carbon emissions responsible for harmful changes to climate are also fertilizing plant growth, which in turn is somewhat moderating global warming. This affects also remote places, like the High Arctic.
Read more..

Animals take climate action

02.09.2019
Migratory animals are actively adjusting their traditions to climate change.
Read more..

A ray of hope for the golden deer of Myanmar

29.05.2019
Developing state-of-the-art statistical tools that combine different sources of data has allowed researchers from Norway and Myanmar to make robust estimates of population size for an often-overlooked population of one of the world’s most threatened deer species. The r...
Read more..

Have you checked your baggage for alien species?

11.04.2019
Are you travelling to the Arctic? Seeds, insects and parasites can travel with you as stowaways without your knowledge. A new short film explains how you can avoid bringing unwanted species that can threaten the vulnerable Arctic environment.  
Read more..

China and India dominate in greening the Earth

13.02.2019
A new study reports China’s planting of trees and India’s intensive crop cultivation as the main reasons why the Earth is greening throwing doubt on the role of carbon dioxide fertilization, which climate change skeptics have touted as the beneficial effects of otherwi...
Read more..

First estimates of body mass change between the breeding and wintering stage in Atlantic Puffins.

07.01.2019
By measuring body mass and wing length of adult Atlantic Puffins on their breeding grounds and in their wintering areas near the Faroe Islands, researchers have now estimated the seasonal changes in body mass for two populations breeding in Norway and Scotland.
Read more..

Long-term side-effects of abdominal implants in brown bears

15.10.2018
A recent study from the Scandinavian Brown Bear Research Project has shown serious side effects from radio transmitters implanted into the abdominal cavity of brown bears.
Read more..

Environmental benefits of leaving offshore infrastructure in the ocean

05.07.2018
More than 7500 oil and gas platforms and wind turbines will become obsolete in the next few decades. Full removal may not be the best plan after all, according to new survey of international experts.
Read more..

Standardization and facilitation of seabird data for use in impact and environmental risk assessments

02.07.2018
A new NINA-report gives recommendation on how seabird data should best be used in impact and environmental risk assessments.
Read more..

NINA Annual Report 2017

27.06.2018
NINA’s key statistics and activities throughout 2017. 
Read more..

Flexibility in the foraging behaviour of the kittiwake may buffer the effect of marine environmental changes

30.01.2018
Recent Norwegian research shows that the black-legged kittiwake is surprisingly flexible when it comes to finding food for itself and its chicks. The ability to adapt makes this small gull robust to changes in the marine environment – that is, if it has access to suita...
Read more..

Impacts of salmon lice on wild Atlantic salmon and sea trout

10.01.2018
New report concludes: Considerable evidence exists that there is a link between farm-intensive areas and the spread of salmon lice to wild Atlantic salmon and sea trout. 
Read more..