Publikasjon

Tittel
Undertittel
Forfattere
År
Kilde
ISBN, ISSN


Oppdragsgiver

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no