Publikasjon

Tittel Tracking juvenile golden eagles movements in Scandinavia.
Undertittel
Forfattere Nygård, T. & Systad, G.H.
År 2003
Kilde 4(2): p.3.
ISBN, ISSN
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Finnmark.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no