Publikasjon

Tittel Bakgrunnskunnskap: Hvor mye gytefisk trengs for at bestandene skal opprettholdes?
Undertittel
Forfattere Fiske, P., Hansen, L.P. & Næsje, T.F.
År 2001
Kilde NINA Temahefte 20: 29-31.
ISBN, ISSN 82-426- 0804-421

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no