NINA Trondheim

På Gløshaugen i Trondheim ligger NINAs hovedkontor. I tillegg til Fellesadministrasjonen, er avdelingene Akvatisk naturmangfold, Laksefisk, Terrestrisk naturmangfold, Terrestrisk økologi og Rovdata lokalisert her.

NINAs hovedkontor, NINA-huset, ligger i Trondheim. Foto © Sindre Karlsen/Pir II ASNINAs hovedkontor, NINA-huset, ligger i Trondheim. Foto © Sindre Karlsen/Pir II AS