Ansattinformasjon

Oddvar Hanssen

Stilling:    Overingeniør

 Telefon: +47 948 88 331
 E-post: oddvar.hanssen@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk naturmangfold

Kunnskapsområde

Entomologi, biller, fjærmygg, faunistikk, dyregeografi og bevaringsbiologi, fremmede arter.

Nøkkelkvalifikasjoner

Entomologi (Coleoptera, Chironomidae): identifikasjon/taxonomi, laboratorie- og felt-arbeid/metodikk, faunainventeringer, bevaringsbiologi (rød-data-problematikk), fremmede arter.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Oddvar Hanssen